مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

تمامی مطالب حقوقی و ثبتی در ایران را در این وبلاگ پوشش میدهیم

مدیریت وبلاگ : حسین مرادی راد
مدیریت مطالب: علی امیرحسینی

معرفی همکاران معتبر جهت انجام امور ثبتی:

موسسه کاردان ارقام

شعبه کمپانی فرنگی

همانطور که اشاره شد , مهم‌ترین دلیلی که یک کمپانی فرنگی به تاسیس شعبه در سرزمین دیگری مبادرت میکند , بازاریابی است . صادرکنندگان اکثر اوقات بدین سود می رسند که تجارت از روش شعب یا این که شرکتهای فرعی بازارهای جدید ای را بر روی تولیدها آن‌ها می گشاید و مشتمل بر ادله پرورش قابل توجهی میباشد . بدین ترتیب برای به وقوع پیوستن چنین هدفی ممکن است کمپانی فرنگی به تاسیس شعبه یا این که کمپانی فرعی مبادرت کند .
تفاوت با اهمیت گزینش کننده در بین این دو دسته قالب حقوقی در آن است که شعبه صرفا قسمتی از وجود صادرکننده در مرزوبوم فرنگی است و از روش دایر کردن دفتر کار یا این که شعبه , صادر کننده شخصاَ در آن مرزوبوم حاضر است , سوای آن که شخصیتی مختلفی و جداگانه از کمپانی با اهمیت داشته باشد . بدین ترتیب در صورتیکه شعبه کمپانی فرنگی درخواست کننده اخذ اعتبار بانکی باشد , بانک به دریافت وثیقه یا این که ضمانت از کمپانی فرنگی مبادرت نمی کند . چون دیون شعبه خویش به خویش دیون کمپانی اساسی خواهد بود . با وجود این موسسه فرعی خلاف شعبه , شخصیت حقوقی جدا از کمپانی فرنگی حیاتی در مملکت فرنگی که در آن به ثبت رسیده است , کسب می‌نماید و چنان چه درخواست کننده اعتبار بانکی باشد , بانک ممکن است ضمانت واجب را از سمت کمپانی مامان برای تضمین دیون کمپانی فرعی درخواست‌کردن کند .
ماده 2 آئین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی , شعبه کمپانی فرنگی را چنین تعریف می‌کند : ( شعبه کمپانی فرنگی , واحد محلی تابع کمپانی مهم است که مستقیماَ قضیه و وظیفه های کمپانی با اهمیت را در محل انجام می‌دهد . عمل شعبه در محل , ذیل اسم و متعهد کمپانی اساسی خواهد بود . (
سازه بر تعریف فوق , اولاَ : شعبه واحد محلی کمپانی مهم است . یعنی با ثبت شعبه در کشور‌ایران گویی کمپانی فرنگی در کشور ایران حاضر است ; ثانیاَ : این واحد به صورت بی واسطه مسئله و وظیفه کمپانی اساسی را در کشور ایران انجام خواهد اعطا کرد . به عبارت دیگر , صرفا در چارچوب اساسنامه کمپانی حساس , و خیر بیشتراز آن , میتواند کار نماید ; ثالثاَ : شعبه کمپانی فرنگی بانام و دارای مسئولیت کمپانی با اهمیت خواهد بود . به عبارت دیگر , تمامی مسئولیت های رسمی را کمپانی مهم خواهد داشت و در صورت لزوم کمپانی حساس پاسخگو است .
قانون ها ثبت موسسات و مالکیت های صنعتی و معنوی در بخشها آزاد تجاری – صنعتی ج . ا . ا به نحوی شعبه را تعریف کرده است که گویی منظور از آن کمپانی فرعی هست . طبق بند 7 ماده 1 قوانین مذکور : ( شعبه یک کمپانی یا این که موسسه , فرد حقوقی است که در حوزه‌ به وسیله کمپانی یا این که موسسه اساسی که در بیرون از حوزه‌ ساخت شده ساخته شده شده‌است و اکثریت سهام آن وابسته به کمپانی یا این که موسسه مذکور است و این فرد حقوقی جدید تاسیس , کمپانی یا این که موسسه فرعی آن به حساب آورده می شود . ( همان طور که مراعات می شود , طبق مفاد این بند معنی شعبه و کمپانی فرعی در نیز آمیخته شده‌است . چون مقرر گشته است همین که اکثریت سهام کمپانی نو تاسیس وابسته به کمپانی دارای اهمیت باشد , کمپانی مزبور ( شعبه ( قلمداد خواهد شد . حالا آن که آن چه که به صورت بنیادین از شعبه در حقوق و دستمزد تجارت در میان الملل مورد‌علاقه است , واحدی است که لزوماَ صد در صد سهام آن وابسته به به عبارتی کمپانی اساسی هست و فارغ از آن که شخصیتی غیروابسته داشته باشد , در واقع محل کار به عبارتی کمپانی مهم به حساب آورده می شود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۹ ، ۱۸:۴۶
علی امیرحسینی

در نظام حقوقی کشور ایران , ثبت میان المللی نشانه ها مبتنی بر موافقتنامه و پروتکل مادرید که به موجب ماده واحده تصویب شده سال 1380 و با دقت به تصویبنامه شماره 6921 ت . 24305ه - تاریخ 22/ 2/1380 هیات وزیران , دولت کشور ایران اذن یافته است به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت میان المللی علامت ها 14 آوریل 1891 ( 25 فروددین ماه 1270 ) و پروتکل 27 ژوئن 1889 ( 6 تیر 1386 ) و آئین طومار مشترک موافقت طومار مادرید , راجع به ثبت میان المللی علامت ها و پروتکل مرتبط با موافقت طومار مذکور ( قابل اجراء از اولیه نوامبر 2000 ) ملحق گردد و گواهی الحاق را به امین سندها مربوط بسپارد , ثبت فی مابین المللی علامت ها قابلیت و امکان پذیر شده‌است .
به موجب ماده 1 موافقت طومار مادرید 1891 , اتحادیه ویژه ای برای ثبت در بین المللی علامت ها در دفتر کار در بین المللی تشکیل شوید تا اتباع هر سرزمین متعاهد , بتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف موافقت طومار , حق مالکیت علامت ها قابل استعمال برای کالاها و سرویس ها خویش را که در هر مرزو بوم مبدا به ثبت رسیده است از روش ثبت آن‌ها در محل کار میان المللی مالکیت معنوی متعلق به اداره جهانی مالکیت معنوی , ثبت کرده و مورد حمایت دربین المللی قرار گیرنند . در‌این ماده نقل شده شده‌است کشوری از بینش موافقتنامه مادرید تحت عنوان مملکت منبع شناخته می شود که درخواست کننده در آن سرزمین دارنده پایگاه حقیقی وواقعی و موثری صنعتی و تجاری باشد و در‌صورتی‌که دارنده چنان مقری در یک میهن عضو اتحادیه ویژه نداشته باشد , کشوری از اتحادیه که اقامتگاه او در آن میهن جای دارد , مملکت مبدا خواهد بود و در غیر صورت های اشاره شده , در صورتیکه تبعه یکی کشورهای عضو اتحادیه باشد , میهن مورد نظر او مرز و بوم مبدا محسوب خواهد بود . براین اساس در صورتی تبعه یکی‌از کشورهای متعاهد , در کشوری غیر از مرز و بوم خویش یا این که یکی کشورهای دارای مسئولیت کار تجاری و اقتصادی داشته باشد و علامتها تجاری یا این که صنعتی خویش را در مملکت مورد نظر خویش به ثبت رسانده باشد , قادر است از مزایای ثبت در میان المللی نشانه ها با ثبت آن‌ها در محل کار میان المللی برخوردار گردد و کشورهای عضو اتحادیه موظفند از نشانه ها مزبور در مرز و بوم خویش حمایت نمایند .
اما طبق ماده 2 موافقت طومار مادرید , با دقت به ماده 3 کنوانسیون دارای اسم و رسم پاریس 1883 پذیرفته شده‌است با اتباع کشورهایی که قسمتی از اتحادیه مادرید نباشند اما در یکی‌از کشورهای اتحادیه اقامت داشته یا این که در آن جا دارنده موسسه ها صنعتی یا این که تجاری حقیقی وواقعی و دارای اعتبار باشند , به مثل اتباع کشورهای عضو اتحادیه از جهت ثبت دربین المللی علامتها خوی خواهد شد .
ثبت در بین المللی آرم نیازمند تسلیم اظهارنامه به منشاء ثبت سازمان ثبت مالکیت صنعتی است . به موجب ضابطه , اتباع اهل ایران یا این که افرادی که در جمهوری اسلامی ایران اقامت داشته و یا این که دارنده یک پایگاه حقیقی و مفید صنعتی و تجاری باشند , میتوانند حسب مورد به نسبت دادن اظهارنامه یا این که نماد ثبت شده در منشاء ثبت , تقاضای ثبت در میان المللی کنند .
تشریفات ثبت عبارت است از :
1 - تهیه و تنظیم اظهارنامه
2 - تسلیم اظهارنامه
3 - پرداخت مخارج مقرر
4 - ثبت علامتها در دفترها میان المللی
قابل ذکر است , در اظهارنامه ذکر اسم و آدرس درخواست کننده , اسم و آدرس نماینده یا این که نماینده قانونی , اعلامیه ای بر پایه ی ادعای حق تقدم , محل تسلیم اظهارنامه مقدم , شماره و مورخ آن , در صورت وجود حق تقدم , مثال ای از نشانه تماما و روشن به به عبارتی نحوی که در میهن مبدا بیان شده شده‌است با تمام خصوصیات آن , اسم کالاها یا این که خدماتی که برای آنها ثبت در بین المللی نشانه التماس می‌شود ,
درباره ثبت علامت تجاری بین المللی چه می دانید ؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۹ ، ۱۵:۲۹
علی امیرحسینی

مزایای ثبت کمپانی در دانمارک چه میباشد ؟

- مالکیت 100 % ( سوای نیاز به سهیم محلی )
- فرآیند ثبت نمودن کمپانی در دانمارک , پرسرعت , غیر رسمی و به صرفه است .
- ثبت آنلاین موسسه ها نو به این معنا است که شما در پهنا یک‌سری ساعت مهیا آغاز کسب و عمل خویش می باشید .
- هیچ دسته قوانینی جهت دریافت اقامت مستمر رئیس کمپانی , از جمله رئیس استدلال , هیئت مدیره یا این که هیئت تحلیل نیست .
- هیچ دسته مدرک محضری نیاز نیست .
- نرخ مالیات کمپانی نسبتاَ ذیل ( 25 % ) است . علاوه بر این , سرمایه گذاران فرنگی می‌توانند از نرخ مالیات ویژه برخوردار شوند .
- نرخ مالیات برای ثبت کردن کمپانی در دانمارک در مقایسه با دیگر کشورهای شمال اروپا زیر خیس است .
- موقعیت زبانی مضاعف انعطاف پذیر است و بعضا اوراق و مدارک را می شود به لهجه انگلیسی ثبت نمود .
- از روش انجام این عمل درین میهن , می توان برای اقامت دایم در دانمارک مبادرت نمود .
- بعداز کسب اقامت دایم در مرز و بوم دانمارک می‌توانید تقاضای گذرنامه 5 ساله بدهید .
- قابلیت و امکان دریافت راحت روادید برای همگی نقاط عالم
- بهره‌برداری اکانت شرکتی و فردی در بانک های این سرزمین
- دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگن برای مهاجرت , تجارت و اقامت طولانی برهه زمانی
- استعمال از برند تجاری ( مارک ) اروپایی
- قانون ها تجاری و گمرکی آزاد در درون اتحادیه اروپا
- قابلیت تقسیم و توزیع سود سهام به صورت موقت موجود هست .
همه گیرترین گونه های کمپانی در دانمارک

1 - کمپانی محدود همگانی
2 - کمپانی محدود محرمانه
3 - کمپانی محدود همگانی اروپایی
4 - تیم بندی اقتصاد اروپایی
5 - سپرده گذاری مشترک
6 - کسب و عمل انفرادی
شایع ترین اشکال کمپانی در دانمارک دو مدل نخستین میباشد .
خصوصیات کمپانی محدود همگانی : درین این موسسه نیاز به قیم موجود هست که دستکم یک کدام از آن‌ها می بایست مقیم اتحادیه اروپا باشد . مدیریت استخدامی کمپانی بایستی شهروند اتحادیه اروپا باشد . اندازه سرمایه ضروری برای کمپانی محدود همگانی 67 هزار یورو است . اکانت های کمپانی به صورت هر ساله بررسی می شود .
خصوصیات کمپانی محدود محرمانه : در‌این این مجموعه لزومی نیست که سرپرستان و مدیریت مقیم دانمارک باشند . اکانت های کمپانی می بایست به صورت هر ساله به وسیله یک حسابرس بررسی گردد . میزان سرمایه ضروری برای تاسیس کمپانی محدود سری 10 هزار یورو می‌باشد .
قابل ذکر است , در مملکت دانمارک دو روش ثبت موجود است . نام نویسی آنلاین و نام نویسی کاغذی و پیچیده .
در روش نام نویسی آنلاین , شخص درخواست کننده میتواند در زمان چندین ساعت و به وسیله سیستم نام نویسی الکترونیکی توسط اداره کسب و عمل دانمارک به ثبت رسد . درین روش , نیاز به حضور اول شخص در سرزمین دانمارک نمیباشد و همه روند ثبت بوسیله اداره کسب و فعالیت دانمارک طی می شود و نهایتاَ حتمی است درخواست کننده یک امضای دیجیتال ارائه دهد .
در روش نام نویسی کاغذی , شغل های ذی‌ربط از روش موسسه ها ثبت و ماشین کرایه ای های تجاری در مرزوبوم انجام می شود . این روش ثبت زمان گیر و پیچیده است و ممکن است 2 تا 3 هفته به ارتفاع انجامد . قابل ذکر است , نام نویسی سنتی و کاغذی در دانمارک , یگانه موسسات دارای مسئولیت محدود است .
• مدارک موردنیاز جهت ثبت کمپانی در دانمارک چه چیزی است ؟

- ارائه اسم کمپانی به وسیله شخص درخواست کننده که مبادرت به ثبت نمودن کمپانی در دانمارک کرده است .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۶:۴۹
علی امیرحسینی

 در دستمزد انگلیس , مطابق ضابطه شرکتهای تجاری تصویب شده 1980 شرکت دارای تعهد محدود می توانست دستکم با دو نفر تشکیل گردد البته در ضابطه نو 1992 , شرکت دارای مسئولیت محدود با دستکم یک نفر نیز مقرر شد . یک فرد فرنگی هم نظیر تبعه انگلیسی می‌تواند عضو شرکت گردد اگرچه تمام شرکای شرکت فرنگی باشند , آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان می باشند , فرقی نخواهند داشت .
در دستمزد انگلیس آورده شرکاء در موسسات بامسئولیت محدود ممکن است پول نقد , انجام سرویس یا این که میزان دارایی های دیگر باشد . همینطور املاک , زمین , اموال محسوس و غیرمحسوس و یا این که پروانه و جواز علایم تجاری قادر است تحت عنوان آورده باشد . راجع‌به شرکت ها بامسئولیت محدود به سهام همگانی واجب است سهم الشرکه غیرنقدی بوسیله ارزیاب , تحلیل شود و درخصوص شرکتهای سری چنین لزومی نیست .
سهام شرکاء به اشکال متمایز قسمت بندی می شود و هر یک از این گونه های حقوق و دستمزد خاصی را برای دارای اش در بردارد سهم شرکاء می‌تواند ممتاز یا این که معمولی باشد .
سهام قابل انتقال است . مطابق ضابطه , گزینش اختیار مدیران با شرکاست و مدیران نمایندگان شرکاء در سازمان شرکت وفادار محدود می‌باشند و در رابطه با افراد ثالث , نماینده شرکت محسوب میشوند . شرکاء حق دارا هستند در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود کنند لکن این محدودیت ها در قبال افراد ثالث قابل نسبت دادن نیست . هر شریکی به نسبت سهم خویش در موسسه ها بامسئولیت محدود به سهام حق دخالت در کارها شرکت و رای در تصمیمات مرتبط با مجمع همگانی داراست . شرکاء شرکت میتوانند با توافق آراء شرکت را منحل کنند . شرکاء یا این که اعضاء بر مدیران در اختیار گرفتن دارا‌هستند , همینطور شرکاء حق تغییر تحول اساسنامه را دارا‌هستند .
شرکت دارای مسئولیت محدود دارنده مجمع همگانی است که‌این مجمع همگانی برای احقاق حق جمعی شرکاست . شرکاء حق دارا هستند با ثبت مجمع همگانی , مورد شرکت را مطابق با مقررات تصویب شده سالهای 1948 و 1980 تغییر و تحول دهند . در صورت توافق آراء آنان می‌توانند با تغییر و تحول شرکت طومار که به حکم محکمه انجام می‌گیرد , اسم شرکت را تغییر‌و تحول دهند .
• وظیفه‌های شرکاء

شرکائی که در تاسیس شرکت دخالت دارا‌هستند دارنده تکالیفی مشخص و معلوم در تاسیس میباشند . موسسین شرکت که جهت فعال سازی مبادرت می کند همگی اقدامات حتمی چهت نیل به انگیزه را انجام می دهند .
شرکاء حق ندارند سهام خویش را در معرض همگانی گذاشته یا این که سندها قرضه را منتشر کنند . وظیفه های آن‌ها نظیر وظیفه‌های امین است . موسسین بایستی دقت نمایند که برای خویش نفع محرمانه قرار ندهند و از جمله این‌که بیش تر از میزان حقیقی وواقعی روز‌نگار انجام ندهند .
در صورت تخلف , شرکاء حق طرح دعوی مقابل آن‌ها را دارا هستند . همینطور شرکاء حق دارا هستند به واقعه آراء غیرموسس , قراردادهایی را که فی مابین شرکت و موسسین انعقاد شده است و در آن‌ها تکالیف موسسین رعایت نشده است کنسل کنند .
موسسین , مدیران را تعیین می نمایند اقدامات ضروری برای علم آموزی سرمایه را انجام می دهند و در این سو بایستی تکالیف مقرره فوق الذکر را رعایت کنند . در‌این این موسسه شرکتهای , اعضاء حق ندارند سهام خویش را در معرض عموم نهاده یا این که ورقه ها قرضه منتشر کنند .
• بازرسی و چک در موسسات بامسئولیت محدود و تضامنی در حقوق و دستمزد انگلیس

سازمان های بازرسی و نظارتی :
در حقوق و دستمزد انگلیس در باب شرکتهای تجاری قضیه این فصل دو شیوه آنالیز بر موسسه ها تجاری درنظرگرفته شده که می توان آنها را به عنوان محاسبه از خارج ( بیرون از شرکت ) و ارزیابی از داخل نوع بندی نمود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۱:۴۱
علی امیرحسینی

خصیصه استقلال وجودی برند یا این که نماد

برند یا این که نشانه تجاری , صنعتی یا این که خدماتی بعداز آن که پا به میدان وجود گذاشت و طبق قانون ها رسمی در منشاء صلاحیت دار به ثبت رسید , وجودی جداگانه و جدا به دست اندرکاران ایجادی آن پیدا می نماید . به عبارت دیگر با وجود اینکه حقوق و دستمزد ناشی از برند , برای تکوین نیاز به به وقوع پیوستن خصوصیاتی داراست و اثر هر نماد تجاری یا این که برند ایجاد و عرضه سرویس ها , مخصوص و محدود یا این که دارای ربط است به موضوعات یا این که گونه ساخت متاع و یا این که گونه کار اقتصادی یا این که خدماتی که در اظهارنامه و خواهش ثبت صاحب تیتر شده‌است , البته زمانی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات برند یا این که مالک آن کاملاَ متعلق نخواهد بود . بلکه به گونه ای استقلال پیدا می نماید , به نحوی که ادامه وجود آن کیفیت خوب محصولاتی که ساخت و به بازار عرضه می شود و یا این که کیفیت عالی ارائه سرویس ها و چه بسا به صلاحیت صاحب و مالک برند و یا این که بقیه وضعیت درستی که برای ثبت برند ضروری بوده تعلق نخواهد داشت و در سود جز در موردها مختص و استثنایی هیچ نماد یا این که مارکی , بجهت تنزل کیفیت تولید ها یا این که ارائه سرویس ها یا این که سلب صلاحیت یا این که عدم صلاحیت صاحب و مالک برند در عرضه جنس و ارائه سرویس ها , ابطال نمی‌گردد و یا این که بازدارنده تمدید اعتبار آن نخواهد بود .
اما در بررسی التماس ثبت برند یا این که علایم تجاری , صنعتی یا این که خدماتی هم , کیفیت ساخت یا این که ارائه سرویس ها قضیه اظهارنامه و صلاحیت درخواست کننده ثبت نماد تجاری یا این که برند , در انجام کار تجاری یا این که عرضه مال یا این که سرویس ها مورد دقت قرار نخواهد گرفت و تنها موضوعات یا این که کار های مغایر نظم همگانی , رفتار حسنه و بهداشت و سالم همگانی از سختی ها قبول خواهش نماد ثبت برند محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد .
در نظام فعلی دستمزد کشور ایران هم با دقت به بند ب ماده 32 ضابطه تازه ثبت اختراعات , طرح های صنعتی و علایم تجاری تصویب شده 1386 احوال بر همین منوال است و علایم بر خلاف موازین فقهی یا این که نظم همگانی یا این که رفتار حسنه قابل ثبت نیست البته ماهیت یا این که کیفیت حقیقی وواقعی و عملی زمینه برند که کالا یا این که سرویس ها است شرط صدق خواهش ثبت برند قلمداد نشده است .
ماده 7 کنوانسیون پاریس تصویب شده 1883 دراین باره چنین تیتر نموده است :
( کیفیت محصولی که نشانه کارگاه یا این که آدرس تجاری می بایست روی آن الصاق گردد , نمی تواند در هیچ مورد بازدارنده ثبت نشانه مزبور شود . (
خواسته ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که آرم صنعتی یا این که تجاری معرف کالا مزبور و وسیله تمایز آن از تولیدها شبیه است , در هیچ مورد بازدارنده ثبت آن نیست . در نظام حقوقی فرانسه با اعتنا به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در موضوع مالکیت فکری متعلق به تجارت تصویب شده 15 دسامبر 1992 , اصل عدم تعلق یعنی استقلال برند , پذیرفته شده‌است .
طبق مستبط از مواد اشاره شده , برند یا این که نماد تجاری به مسئله و دسته کار های تولیدی و خدماتی آن , چندان تعلق ندارد . یعنی در عین اکنون که نشانه تجاری به زمینه ایجاد جنس و یا این که کار خدماتی درج شده در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مبداء با تقوا برای ثبت , رابطه داراست و اثر حقوقی یا این که تقدم ناشی از برند متعلق به قلمرو گونه کار اقتصادی و تمایز گوشه ای آن از عمل های شبیه آن است , ولی آرم به کیفیت تولیدها یا این که ارائه سرویس ها و یا این که چه بسا صلاحیت درخواست کننده , تعلق ندارد و در واقع از این جهت موجودی غیر وابسته است و همان ممکن است

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۰۳:۴۵
علی امیرحسینی

تحولات بزرگ اقتصادی منجر شده‌است تا شرکت ها تجاری علاوه بر کار های داخل مرزی , به عمل های برون مرزی و دربین المللی هم بپردازند . لذا حمایت از دستمزد برند این موسسه موسسه ها در بقیه کشورها هم از اهمیت بسزایی شامل است .
همین طور که می‌دانیم , او‌لین مبادرت اصلی جهت حمایت در بین المللی از نماد تجاری و برخورداری از دستمزد مربوط به ثبت نشانه , منعقد معاهده پاریس بوده . به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علامتها تجاری در تراز در میان المللی , صاحب و مالک آرم ( فرد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی ) باید به صورت مستقل یکسری تقاضانامه را در اداره ها ثبت کشورهای گوناگون عضو به لهجه های مختلف و با پرداخت مخارج متعدد و صرف زمان طولانی , تودیع کند . ولی در عین درحال حاضر ماده 19 کنوانسیون مزبور به کشورهای عضو این اذن را می‌دهد که دربین خویش , موافقتنامه های ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی انعقاد نمایند . این موافقتنامه ها نباید ناقص مفاد کنوانسیون باشد .
معاهدات مزبور قادر است دو جانبه یا این که یک سری جانبه باشند .
به خواسته تولید وام ها و رفع مانع ها جان دار در رویه توسعه و گسترش علامتها تجاری , تنی چند از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس , اتحادیه ای میان المللی را درسمت کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را تحت عنوان راهبرد ثبت در بین المللی علامت ها تجاری ثبت نمودند .
طرز ثبت نشانه تجاری دربین المللی مطابق سیستم مادرید
سیستم مادرید ذیل قانون ها دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید قراردارد .
موافقتنامه مادرید در مورخ 14 آوریل 1891 انعقاد شده و به مورخه های 14 دسامبر 1900 در بروکسل , 2 ژوئن 1911 در واشنگتن , 6 نوامبر 1925 در لاهه , 2 ژوئن 1934 در لندن , 15 ژوئن 1957 در نیس و 12 ژوئیه 1967 در استکهلم مورد باز‌بینی قرار گرفته است . پایانی اصلاحات انجام یافته در‌این موافقتنامه به مورخ 24 سپتامبر 1969 بوده است . پروتکل مرتبط با به‌این موافقت طومار هم به مورخ 27 ژوئن 1989 در مادرید مصوب و در سال 2000 میلادی وارد تراز اجرایی شده‌است .
سیستم مادرید به وسیله محل کار میان المللی اداره جهانی مالکیت فکری که ثبت در میان المللی را انجام میدهد , سازمان می شود . هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت داراست قادر است طرف موافقتنامه یا این که پروتکل یا این که هر دو قرار گیرد .
اکنون بیشتراز 85 مملکت دنیا عضو سیستم مادرید هستند و با این جور ثبت فی مابین المللی آرم شما در یک یا این که همگی این کشورها به تعیین شما به ثبت میرسد .
به موجب سیستم مادرید نماد با دقت به ضوابط داخلی هر مملکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد وارد مسیر دربین المللی خویش می شود . یعنی ثبت دربین المللی علامتها تجاری در سطح اولیه با ثبت ملی در سازمان ذی‌ربط در میهن مبدا صورت می‌گیرد و آن گاه به صورت خودکار با گزینش کشورهای متبوع در تراز فی مابین المللی انجام می شود . با ثبت کردن نشانه تجاری فی مابین المللی , صاحب و مالک آن از حمایت های رسمی برخوردار می شود و او قادر است برای متفاوتی نمودن مال یا این که سرویس ها خویش از آن استعمال نموده و یا این که در ازاء دریافت وجه , فرد دیگری را مجاز به به کار گیری از این نماد مختص بنماید . در واقع حق به کار گیری انحصاری از نماد ثبت شده جهت به کارگیری بر روی تولیدات و سرویس ها متبوع و یا این که ارائه جواز به کار گیری از آن به دیگری , صرفاَ در اختیار صاحب و مالک نماد هست .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۲۳:۲۳
علی امیرحسینی

 طبق ماده 94 ضابطه تجارت , شرکت متعهد محدود شرکتی است که فی مابین دو یا این که تعدادی نفر برای کارها تجاری درست شده و هریک از شرکا سوای این که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
در شرکت متعهد محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه هست و برای آن برگه ای به اسم سهم الشرکه صادر نمی‌شود و مانند آن سهام آزادانه قابل خرید و فروش نمیباشد و رضایت بقیه شرکا برای انتقال آن شرط هست .

این مجموعه , این امتیاز بخش اعظم را برای شرکاء دارااست که مسئولیت آنان را در عملیات شرکت , محدود به آورده آنان در شرکت می نماید لذا در شرکت بامسئولیت محدود همانند موسسات سهامی مختص و برخلاف شرکت تضامنی , مسئولیت هریک از سهامداران در خصوص بدهی های شرکت محدود به مبلغ سپرده گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت ناچار نیستند اموال فردی خویش را در این سمت مصرف نمایند .
علاوه بر این , تشکیل شرکت متعهد محدود , مضاعف معمولی خیس از تشکیل شرکت سهامی و چه بسا شرکت سهامی یگانه است . سازمان کردن شرکت دارای مسئولیت محدود هم راحت است و معمولاَ بوسیله یک یا این که دو مدیریت انجام می شود . مدیران در‌این گونه شرکتهای می‌توانند برای بازه نامحدودی تعیین شوند .
تشکیل شرکت بامسئولیت محدود , علی الاصول با مبلغ یه خرده سرمایه نیز میسر است .
ثبت این دسته شرکت , برای تاسیس بنگاه های کوچک اقتصادی و انجام کار های محدود اقتصادی مضاعف مطلوب است . به دلیل آنکه شرکت متعهد محدود با وجود دست‌کم دو نفر سهیم به ثبت می‌رسد و تعیین بازرس در آن از روی اراده است و تشریفات تشکیل مجامع همگانی و هیئت مدیره و نشر اطلاع رسانی ها که در شرکت ها سهامی موجود هست در‌این جور شرکتهای گسترده نیست .
مجموع امتیازات مذکور , موجب موفقیت این صورت از شرکت در دنیای معاملات شده‌است .
با دقت به اهمیت این موسسه , درین مقاله قصد داریم تا شما‌را با قانون ها تشکیل و ثبت شرکت دارای تعهد محدود آشنا نماییم . پیش از آن , پیشنهاد میشود مطالب خواندنی پایین را از دست ندهید .

- راهنمای مرحله به مرحله تشکیل و ثبت شرکت دارای تعهد محدود
- ثبت شرکت دارای مسئولیت محدود خوب تر است یا این که سهامی مختص ؟
- مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود

1 - نکات دارای اهمیت در نام شرکت دارای مسئولیت محدود
طبق ماده 95 ضابطه تجارت در نام شرکت می بایست عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود بلندمرتبه آن شرکت مقابل افراد ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع قوانین آن خواهد بود .
نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد تبارک شریکی که نام وی در نام شرکت قید شده علیه افراد ثالث حکم سهیم ضمانت کننده در سهیم تضامنی را خواهد داشت .
2 - طریق تشکیل و ثبت شرکت دارای مسئولیت محدود
در شرکت طومار نسبت شرکت کردن هر سهیم و سهم الشرکه هر یک از جمله نقدی یا این که غیرنقدی که می بایست روزنگار شده باشد , قید می‌گردد . تشکیل شرکت بامسئولیت محدود از روش پذیره نویسی همگانی ممکن نیست و مورد کار شرکت که در شرکتنامه قید می شود هم می بایست مشروع بوده و شرکا , قصد و رضای خویش را با امضای آن اعلام دارا‌هستند و زیرا شخصیت شرکا در شرکت دارای مسئولیت محدود اهمیت دارااست , خطا راجع‌به شخصیت شرکا سبب بطلان شرکت می شود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۲۱:۰۰
علی امیرحسینی

الف - حالت قبول سپرده گذاری فرنگی افراد حقیقی و واقعی و حقوقی اهل ایران
علاوه بر موقعیت عام قبول سپرده گذاری فرنگی , قانونگذار به موجب ماده 5 دین طومار سپرده گذاری افراد حقیقی وواقعی و حقوقی اهل ایران را که با سرمایه با منشا فرنگی درخواست کننده سپرده گذاری در کشور‌ایران میباشند , موظف کرده است تا به مراد برخورداری از وام ها و حمایت های ضابطه , مستندهایی را که موئد عمل های اقتصادی و تجاری آن ها در آن سوی مرز باشد هم ارائه دهند .
به لحاظ میرسد این دستور به خواسته دوری از هر نوع سوء استعمال در سوی برخورداری از این ضابطه تمهید شده‌است . چون در غیر این صورت سرمایه گذار اهل ایران میتواند با بیرون نمودن سرمایه داخلی خویش و وارد نمودن دوباره آن خویش را زیر شمول تضمین های ضابطه سپرده گذاری قرار دهد .
سوالی که در این راستا ذهن را به خویش سرگرم می‌نماید , مراد قانونگذار از عبارت ( کار های اقتصادی و تجاری ( است . آن چه که از ماده مذکور برمی آید , آن است که قانونگذار تمایلی به قبول ارز ناشی از صادرات محصول ها داخلی تحت عنوان سرمایه فرنگی ندارد . به همین منظور است که افراد اهل ایران می بایست کار اقتصادی و تجاری خویش را در آن سوی مرز ثابت کنند . مضاف بر اینکه با وجود نگارش ماده مزبور , چنین به لحاظ میرسد که خواسته قانونگذار از ( کار های اقتصادی و تجاری ( , هرگونه عمل پول سازی است که باعث به کسب درآمد ارزی در آن سوی مرز شده است , که درصورتی که چنین باشد سرمایه ای که در فیض کار های علمی و یا این که به وراثت از پدر و مادر مقیم آن سوی مرز اکتساب شده هم پایین پوشش ضابطه سپرده گذاری قرار می‌گیرد . در هر حال ارائه این نوع مدارک , از جمله حالت قبول سپرده گذاری افراد واقعی و حقوقی اهل ایران می‌باشند و برای بقیه سرمایه گذاران الزامی نخواهد بود .
ب - وضعیت قبول سپرده گذاری فرنگی سوای جواز قبل
بعضا از سرمایه گذاران فرنگی سوای به دست آوردن مجوز سپرده گذاری به سپرده گذاری در کشور‌ایران مبادرت مینمایند . چون به دست آوردن مجوز سپرده گذاری یک تکلیف نیست , بلکه یک حق رسمی است . به عبارت دیگر , به موجب ضابطه سپرده گذاری این حق برای سرمایه گذاران فرنگی ساخت شده است تا با به دست آوردن مجوز سپرده گذاری از تضمین های مقرر در ضابطه سپرده گذاری برخوردار گردند .
قانونگذار به موجب ماده 6 آئین طومار سپرده گذاری روش را برای سرمایه گذارانی که بعداز سال‌ها سپرده گذاری در جمهوری اسلامی ایران , به به دست آوردن مجوز سپرده گذاری و استعمال از این حق رسمی رغبت یافته اند , هموار کرده است . به موجب این ماده سرمایه گذار فرنگی که سوای برخورداری از پوشش ضابطه قبلاَ در کشور‌ایران سپرده گذاری کرده است , میتواند با طی فرآیند قبول , برای اصل سپرده گذاری صورت گرفته از پوشش ضابطه برخوردار شود . به این ترتیب زمانی سرمایه گذار فرنگی که در سطح ورود به جمهوری اسلامی ایران به گرفتن مجوز سپرده گذاری مبادرت میکند , فقط نسبت به ( اصل سرمایه ( و آن چه که در طول روز نخستین وارد کرده است , ذیل شمول ضابطه قرار می‌گیرد , بایستی عهده دار شد که آن فرد سپرده گذاری که بعداَ به دریافت چنین مجوزی مبادرت می‌نماید هم از این قاعده جدا نیست و فقط نسبت به سرمایه نخستین خویش پایین پوشش قرار خواهد گرفت .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۱۹:۴۲
علی امیرحسینی

به طور کلی موقعیت عام قبول سپرده گذاری فرنگی به دو نوع قابل تقسیم می‌باشد . گونه نخستین , موقعیت هرکدام از پروژه های سپرده گذاری است که در سوی هدف ها و منافع ملی سرزمین ماست و به موجب ماده 2 ضابطه سپرده گذاری طبقه بندی شده‌است . مدل دوم , قوانینی که به صورت و قالب حقوقی سپرده گذاری دارای ارتباط می‌گردد و در ماده 3 ضابطه سپرده گذاری مورد بررسی قرار گرفته است .
الف - وضعیت عام قبول نوشته شده در ماده 2 ضابطه سپرده گذاری
در مورد حالت نوع نخستین , ماده 2 ضابطه سپرده گذاری چنین مقرر می‌کند : ( قبول سپرده گذاری فرنگی مبتنی بر این ضابطه و با رعایت بقیه ضوابط و قوانین روان مرز و بوم بایستی به مراد عمران و ده و عمل تولیدی اعم ازصنعتی , معدنی , کشاورزی و سرویس ها بر پایه ی مقررات پایین صورت بپذیرد :
الف - موجب پرورش اقتصادی , ارتقا حرفه آوری , ارتقا کیفیت تولیدها , ارتقا زمان های شغلی و ارتقا صادرات شود .
ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع همگانی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد مرزوبوم و تضییع تولیدها بر طبق سپرده گذاری های داخلی نشود .
ج - متضمن اعطای امتیاز به وسیله دولت به سپرده گذاری فرنگی نباشد . مراد از امتیاز حقوق و دستمزد ویژه ای است که سرمایه گذاران فرنگی را در وضعیت انحصاری قرار دهد .
د - سهم قیمت فرآورده و سرویس ها تولیدی نتیجه ها از سپرده گذاری فرنگی قضیه این ضابطه نسبت به قیمت متاع و سرویس ها عرضه شده در بازار داخلی در حین صادر شدن جواز , در هر قسمت اقتصادی از 25 % و در هر حرفه از 35 % بیشتر نخواهد بود . انتخاب حرفه ها و میزان سپرده گذاری در هر کدام از آن‌ها طبق آئین طومار ای خواهد بود که به ثبت هیات وزیران میرسد . سپرده گذاری فرنگی جهت ساخت محصول و سرویس ها برای صادر شدن به آن سوی مرز – به غیر از نفت ناپخته – از این نسبت ها معاف است .
تبصره – ضابطه مرتبط با تملک اموال غیرمنقول اتباع فرنگی تصویب شده 16 / 3 / 1310 همچنان به قوت خویش باقی می‌باشد . تملک هر گونه زمین به هر میزان به اسم سرمایه گذار فرنگی در قالب این ضابطه مجاز نمیباشد .
این ماده بزرگترین ماده ای است که موقعیت و مقررات همگانی قبول سپرده گذاری فرنگی را ابلاغ مینماید . به عبارت دیگر , هیات سپرده گذاری ملزم است به سمت صادر شدن جواز برای هریک از پروژه های سپرده گذاری , مطالب نوشته شده در ماده مزبور را مورد‌علاقه قرار دهد . افزون بر این ماده 2 دین طومار سپرده گذاری هم به لزوم تبعیت از حالت همگانی قبول سرمایه فرنگی تاکید می‌کند . طبق این ماده : ( سپرده گذاری های فرنگی که در قلمرو کشور‌ایران مبتنی بر ضابطه قبول می شود , از وام ها و حمایت های درج شده در ضابطه برخوردار‌است . قبول اینگونه سپرده گذاری ها تابع وضعیت همگانی قبول سرمایه فرنگی و مبنی بر ارائه التماس کتبی از طرف سرمایه گذار فرنگی و رعایت مقررات مقرر درین آئین طومار است ( .
با مطالعه ظریف ماده 2 ضابطه سپرده گذاری به حیث می‌رسد ایرادهایی بدین ماده وارد است و ولی علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اول ضابطه سپرده گذاری در طول ثبت آن بود . از جمله این ایرادها , سلطه بیگانه , حضور ایادی استکبار جهانی تحت عنوان خبر چین و مسایلی از این قبیل هستند که به طوری به اصل مسائل سرمایه و سپرده گذاری فرنگی بی رابطه می‌باشند .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۱۶:۴۰
علی امیرحسینی

زمانی که حرف از خرید کفش می شود , کیفیت در حق تقدم قرار میگیرد . مثلا در‌صورتی‌که شما تصمیم بگیرید با انگیزه مراقبت سالمی خویش و یا این که مسابقه و رقابت با دیگرافراد استارت به دویدن فرمائید , می بایست پیرو کفشی مطلوب باشید . یک کفش مطلوب میتواند جلوی پیدایش بخش اعظمی حادثه ها , جراحات و دردها را بگیرد .

خوشبختانه برندهای فوق العاده ای از اشکال کفش در دنیا وجود دارا‌هستند که نگرانی های شما‌را برطرف خواهند کرد . برندهایی که قسمتی از معاش روزانه ما گردیده اند . ممکن است دیدنی باشد که بدانید , موسسه اینتربرند در نو ترین گزارش خویش که به معرفی 100 مارک گرانبها عالم در سال 2011 میلادی پرداخت , از مارک آدیداس هم نام برده است .
ساخت کنندگان کفش برای این‌که بتوانند رقابتی تندرست داشته باشند , می بایست به‌این نکته پی ببرند که با ثبت مارک تا چه حد می‌توانند در فروش محصول ها خویش به موفقیت برسند .
مهمترین انگیزه از ثبت مارک کفش این است که کفش شما در بازار به نیکی شناخته می شود و مشتریان با دیدن تولید ها شما به اصالت و تولیدکننده آن واقف شوند . بنابراین , شما به یک ابزار توانمند دست پیدا نموده اید تا بواسطه آن و با سپرده گذاری آن بتوانید بازار خویش را گسترش دهید و در صورت موفقیت به آوازه و اعتبار بیشتر دست پیدا فرمایید و بها عمل و کمپانی خویش را به صورت فوق العاده ای ارتقا دهید .
برندها به خودی خویش دارنده قیمت دنیوی و معنوی می‌باشند و بعضا از شرکت های پس از به آوازه رساندن یک نماد تجاری یا این که مارک , دستمزد دنیوی و معنوی آن را به شرکتهای دیگر میفروشند .
علامت ها تجاری در واقع بخشی از مالکیت معنوی شخص محسوب می گردند و دارنده قیمت اقتصادی می‌باشند و جزو اموال شرکت های محسوب شده و قابلیت و امکان انتقال و فروش به غیر را دارا هستند . مهم‌ترین مسائل ای که در ثبت کردن مارک بایستی بدانید این است که برندها و علامتها نباید با یکدیگر تکراری باشند , یعنی قبلی از ثبت کردن مارک بایستی نسبت به یکتا بودن آن اطمینان نتیجه ها نمائید . در صورت وجود کوچکترین مشابهتی در میان مارک متبوع شما و برندی که قبلاَ در به عبارتی طبقه ثبت شده‌است , اظهارنامه نماد تجاری شما رد خواهد شد .

ثبت مارک
2 - اسم تعیین شده می‌تواند دربرگیرنده هر واژه , کلام یا این که حروف , عدد , رنگ , تصویر , ترسیمات , عکس , صورت , برچسب یا این که مخلوط آنان که برای تشخیص کالاها یا این که سرویس ها مورد استعمال قرار می‌گیرد باشد .
3 - گذشته از آغاز هر اقدامی برای ثبت کردن مارک , از مارک متبوع خویش استعلام بگیرید تا از درصد موفقیت در ثبت شدن آن اطلاع پیدا فرمایید و از این روش از تلف‌شدن هزینه و زمان خویش پرهیز کنید .
4 - درصورتی که علامت ها نتواند کالاها یا این که سرویس ها یک کمپانی را از کالاها و سرویس ها موسسه دیگر مختلفی کند وضعیت ثبت را ندارد .
5 - هر گاه استعمال از مارک بوسیله افراد ثالث , به صورت اسم تجاری یا این که نشانه یا این که نشانه جمعی , یا این که هر نوع استعمال از آنان که عرفاَ سبب ساز فریب عموم شود , غیررسمی تلقی می شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۱۳:۱۰
علی امیرحسینی

برای ثبت شرکت از کجا آغاز کنیم ؟

• گزینش شرکا
در فرایند ابتدایی ثبت شرکت , می بایست شرکا انتخاب شوند . ثبت شرکت تک نفره طبق ضابطه مجاز نیست . در کشور ایران موسسه ها متعهد محدود دستکم از 2 نفر , سهامی یگانه از 3 نفر , سهامی عام از 5 نفر و موسسات تعاونی از 7 نفر تشکیل میشوند .
در‌این ارتباط قابل ذکر است که :
- همگی افراد واقعی و حقوقی از جمله اهل ایران و فرنگی می‌توانند در کشور ایران شرکت ثبت کنند . دستکم سن برای ثبت شرکت 18 سال است . قابل ذکر است , سهامداران می‌توانند تحت 18 سال باشند ولی نمی توانند عضو هیات مدیره باشند .
- دارا بودن سوء پیشینه افراد مانعی جهت ثبت نیست صرفا نمی توانند جزء هیئت مدیره , مدیرعامل و یا این که بازرسین شرکت باشند .
- افراد فرنگی می‌توانند فارغ از سهم دار اهل ایران به صورت مالکیت 100 % در جمهوری اسلامی ایران شرکت ثبت کنند .
• گزینش زمینه کار شرکت
از جمله ابتدایی ترین پروسه ثبت شرکت , گزینش زمینه شرکت است که می بایست با همیاری و همفکری شرکا صورت پذیرد . مورد شرکت چیزی است که شرکت برای آن ساخته شده است . قضیه شرکت بایستی مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد گران قدر از موردها ابطال شرکت خواهد بود . در واقع بایستی هدف ها شرکت به حقیقت نزدیک و دست یافتنی باشند . مدیران نمی توانند در فعالیت از حد زمینه شرکت تجاوز کنند و در صورت تجاوز , کار آنها اثر رسمی ندارد و در صورت تفریط یا این که تعدی همگی مدیران متضامناَ مسئول ضرر صاحبان سهام خواهند بود .
به طور کلی موضوعات عمل برای ثبت کردن شرکت به سه مجموعه تحت تقسیم می شود :
1 - موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و کار میباشند .
2 - موضوعاتی که گذشته از ثبت نیاز به به دست آوردن مجوز دارا‌هستند .
3 - موضوعاتی که فارغ از نیاز به اخذ جواز از اداره و نهاد ها به ثبت می رسند .
براین اساس در حالتی که کار شما نیازمند به به دست آوردن مجوز باشد گرفتن مجوز از نهاد های ذی‌ربط مایحتاج لازم است . این موضوعات مشتمل بر 23 مورد کلی می‌باشند که هر یک از این 23 مورد خویش دربرگیرنده چندین مسئله دارای ربط به نیز می‌باشد .
• گزینش دسته و قالب شرکت
با دقت به تنوع شرکتهای و تجهیزات متمایز که برای هر گونه شرکتی متصور است , تعیین شرکتی که متناسب با قضیه عمل شرکت باشد و در عین اکنون منافع موسسان را تامین نماید , لازم است . ولی پیش از گزینش جور شرکت بایستی به تعدادی پرسش حساس جواب داده شود . اولی پرسش آنکه به چه شکل فعالیتی میخواهیم انجام دهیم ؟ مخاطب ما چه افرادی می‌باشند و با چه افرادی سرو عمل داریم ؟ برای مثال در صورتی‌که یک شرکت عمرانی هستیم و درباره ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری , مسکونی , راه و روش سازی و جاده سازی , پل سازی , سد سازی , تونل سازی , شن ریزی , آسفالت کشی و خط کشی عمل داریم , به مراد ثبت شرکت خوب تر آن است که در قالب شرکت سهامی یگانه مبادرت نماییم . چون :
اولاَ : شرکت ها سهامی یگانه از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند .
ثانیاَ : تمدید دوران تصدی مدیران شرکت سهامی مختص دو سال یک توشه و بازرسان شرکت هرکدام یک‌سال یک توشه سبب ساز بررسی بیشتر شرکتهای سهامی یگانه می شود .
ثالثاَ : بررسی مرحله سود و ضرر هر ساله و وجود بازرسین درین گونه موسسه ها باعث اعمال در اختیار گرفتن بیشتر این گونه شرکتهای میشود .
همینطور , با ثبت کردن شرکت سهامی مختص میتوانید در مزایدات و مناقصات بخش اعظمی شرکت نموده و امتیاز انجام پروژه های بزرگ را دریافت فرمایید .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۰۷:۲۱
علی امیرحسینی

قدم نخستین : تعیین اسم برند
در شرایطی‌که برایتان این سوال اتفاق افتاده است که اکنون چه‌گونه می توان در کشور ایران فعالیت ثبت برند انجام اعطا کرد می بایست بدانید در گام نخستین , می بایست اسم مطلوب تعیین فرمایید . تعیین اسم قشنگ و بامعنایی که اولاَ با گونه فرآورده یا این که خدماتی که برند متبوع برای آن به ثبت میرسد دارنده منطبق باشد و دوماَ به صورت بالقوه بضاعت بزرگ شدن و دارای شهرت شدن را داشته باشد .
برای این عمل برای شما سفارش هایی داریم .
1 - اسم برند بایستی مزایای مال یا این که سرویس ها را تعریف نماید و مطلوب با عمل کمپانی باشد .
2 - اسم برند بایستی بتواند اعتنا مصرف کننده را به خویش جلب نماید و بر روی مخاطب بینش مثبت ساخت نماید . در واقع یک برند چیره , برندی گیرا است که بتوان به سادگی آن را تلفظ کرد . چنانچه برند شما اینگونه باشد به راحتی می توان آن را تبلیغ نمود .
3 - توجه داشته باشید نامی که برای عمل خویش تعیین میکنید نباید تکراری بوده و قبلاَ به ثبت رسیده باشد و یا این که از برندهای ثبت شده سر مشق برداری شده باشد و با آنان تشابه اسمی داشته باشد . علائمی که عین یا این که شبیه نشانه ای باشد که قبلاَ به اسم صاحب و مالک دیگری ثبت شده‌است , قابل ثبت نیست .
4 - نشانه ها گم راه کننده و فریب دهنده هم امکان ثبت ندارند . خواسته از این علامت ها , علائمی می‌باشند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت , کیفیت یا این که مبدا جغرافیایی فرآورده گم راه می نماید یا این که فریب می دهند .
5 - کلمه های عام را نمیتوان به ثبت رساند . مثلا , در صورتی کمپانی شما قصد داراست نماد تجاری ( کفش ( را برای فروش کفش ثبت نماید , تقاضانامه ثبت این نماد مردود خواهد شد , زیرا ( کفش ( واژه و کلمه ای عام برای این کالا است .
6 - واژه و کلمه های تعریف کننده را هم نمیتوان به ثبت رساند . این ها کلماتی می‌باشند که معمولاَ در تجارت به مراد تعریف جنس متبوع به عمل میروند . به عنوان مثال , ثبت واژه شیرین برای شکلات قابل پذیرش نخواهد بود زیرا متاع را تعریف می نماید .
گام دوم : استعلام برند
همانطور که گفته شد , اسم انتخابی بایستی نو بوده و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد . برای دوری از تکراری بودن برند ابتدا بایستی از آن استعلام بگیرید تا ازصحت اسم انتخابی خویش اطمینان نتیجه ها نمایید . برای این خواسته میتوانید از روش خبرنامه قانونی به نشانی http : //rrk . ir مبادرت کنید و یا این که با کارشناسان ما در فکربرتر تماس نتایج نمایید . بنابراین , از اتلاف زمان و هرینه تان پرهیز خواهد شد . به دلیل آن که وقتی که برند شما به دلیل تکراری بودن قابلیت و امکان ثبت نداشته باشد , التماس از فی مابین میرود و فرد بایستی مجدداَ , التماس نو با اسم تازه ارائه کند .
ضروری به توضیح است , طبقات مرتبط با برند مواد غذایی و همینطور بسته بندی , انبار و باربری که مشتمل بر طبقات 29 , 30 , 31 , 32 , 39 و 43 می شود از جمله نا مرتب ترین طبقات ثبت برند است و همین زمینه منجر دشواری ثبت برند درین طبقات می شود .
گام سوم : تهیه و ارسال اظهارنامه ثبت برند
بعد از گذراندن فرایند فوق , برای ثبت کردن نشانه تجاری , بایستی ابتدا به ایستگاه اینترنتی سازمان کل مالکیت صنعتی به نشانی http : //iripo . ssaa . ir مراجعه نموده و با کامل شدن فرم اظهارنامه الکترونیکی و ارسال پیوست ها از روش سامانه , فرایند ثبت نماد را آغاز کنید .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۲۳:۵۶
علی امیرحسینی

ترتیب سازمان شرکت دارای مسئولیت محدود , بوسیله یک یا این که چندین رئیس مکلف یا این که غیرموظف که از در میان شرکا یا این که از بیرون برای زمان محدود یا این که نامحدودی مشخص و معلوم می‌شوند , سازمان می‌گردد . (
بر این اصول :
اولاَ : سازمان شرکت دارای مسئولیت محدود توسط مدیران معینه سازمان می شود و مبداء انتخاب مدیران , مجمع همگانی شرکا است .
ثانیاَ : مدیریت یا این که مدیران ممکن است مکلف , یعنی حقوق و دستمزد بگیر یا این که غیرموظف باشند . معمولاَ مدیران غیرموظف مدیرانی می باشند که از فی مابین شرکا گزینش می‌شوند و با در حیث دریافت کردن ارتباط ها سری شرکا و آشنایی آنها از همدیگر , به صورت افتخاری انجام وظیفه می نمایند . اما در صورتیکه مدیریت شرکت مکلف باشد , وظیفه و حقوق و دستمزد وی از سمت مجمع همگانی شرکا گزینش می شود .
ثالثاَ : مدیریت شرکت ممکن است از در میان شرکا گزینش شود یا این که بیرون از شرکت تعیین گردد .
گرچه علی الاصول شرکا در عمل مدیریت یا این که مدیران ارزیابی دارا‌هستند , اما زیرا طبق ماده 109 ضابطه تجارت موقعی در موسسه ها دارای مسئولیت محدود هیئت نظار گزینش می شود که تعداد شرکا بیش تر از دوازده نفر باشند , به این ترتیب به مراد اعمال بررسی در عمل مدیریت یا این که مدیران در موسسات وفادار محدودی که تعداد شرکا آنان تا دوازده نفر هستند , به لحاظ خوبتر آن است که یک هیئت مدیره ای گزینش شود که به صورت غیرموظف ( افتخاری ) انجام وظیفه کند . و زیرا شرکت ناظر یا این که بازرسی درین قبیل شرکتهای ندارد , در شغل های مدیریت که به عنوان ( مدیرعامل ) تعیین می شود محاسبه کنند .
رابعاَ : مقطع ماموریت رئیس ممکن است محدود یا این که نامحدود باشد . در صورت محدود بودن بازه زمانی مدیر , تجدید تعیین , تمدید مقطع مدیر و یا این که انتخاب مدیریت نو به عهده مجمع همگانی شرکا خواهد بود .
در صورت نامحدود بودن برهه زمانی مدیر , حدود آن بازه زمانی تا موقعی است که مجمع شرکا رای به برکنار مدیریت نداده باشد که موردها برکنار در اساسنامه مشخص و معلوم می شود .
خامساَ : برای گزینش موقعیت احراز سمت رئیس در موسسه ها وفادار محدود به جهت بی سروصدا ضابطه تجارت در این زمینه , بایستی از ماده 111 لایحه رسمی تصحیح جزو ضابطه تجارت تصویب شده 24 / 12 / 1347 دریافت ملاک شود .
• دوم : مسئولیت مدیریت یا این که مدیران در شرکت دارای مسئولیت محدود

مدیریت یا این که مدیران موسسه ها دارای مسئولیت محدود , متعهد های دولتی و کیفری است که در ضابطه تجارت پیش گویی شده‌است .
الف - مسئولیت تضامنی : رئیس یا این که مدیران شرکت در نکات زیر برعلیه افراد ثالث مسئولیت تضامنی دارا هستند
1 - نسبت به قیمتی که در طول تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی مشخص شده . روشن است مسئولیت مدیریت یا این که مدیران دراین مورد در صورتی‌که است که از فی مابین شرکا تعیین شده باشند .
2 - در هر شرکت دارای تعهد محدود که در موقع تشکیل , تمام سرمایه نقدی آن تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی هم روز‌نگار و تسلیم نشده باشد فسخ و از مرتبه اعتبار ساقط است . ولیکن شرکا درمقابل افراد ثالث , حق نسبت دادن بدین بطلان ندارند
در صورتیکه حکم بطلان صادر شود , مدیرهایی که در طول حدوث منجر بطلان , یا این که فورا بعد از آن , راز فعالیت بوده و انجام وظیفه نکرده اند , برعلیه شرکا دیگر و افراد ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود .
3 - در صورتی در شرکت دارای تعهد محدود , در شرکتنامه صراحتاَ قید نشده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان روز‌نگار شده‌است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۲۲:۲۴
علی امیرحسینی

مراجع ذی صلاح در مرزو بوم
شرکت فرنگی سرمایه گذار درخصوص به دست آوردن مجوز سپرده گذاری در میهن حیاتی در وهله نخستین با اداره سپرده گذاری مواجه خواهد بود . البته از آن جا که وظیفه‌های اداره سپرده گذاری جدا سازی شده‌است و ضابطه سپرده گذاری و آئین طومار اجرایی آن در سوی انجام دادن کارها مرتبط با سرمایه گذاران فرنگی , علاوه بر اداره سپرده گذاری به دو منشا دیگر که آنان هم در به عبارتی اداره واقع گردیده اند , اشاره می‌کند , براین اساس به تبعیت از قوانین ذکر شده هریک از سه منشا مزبور پایین تیتر جدا بررسی خواهند شد .
اولیه – اداره سپرده گذاری و یاری های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران

اداره سپرده گذاری بزرگترین مرکزی است که متولی سپرده گذاری فرنگی در کشور ایران است . ضابطه سپرده گذاری , این اداره را به موجب ماده 5 چنین تعریف میکند : ( اداره , صرفا ارگان قانونی تشویق سپرده گذاری های فرنگی در مملکت و رسیدگی به همگی کارها مرتبط با سپرده گذاری های فرنگی میباشد و التماس های سرمایه گذاران فرنگی راجع به کارها ذی‌ربط از جمله قبول , ورود , استعمال و خروج سرمایه می می بایست به آن اداره تسلیم گردد . (
اکنون آیا با دقت به‌این این‌که اداره سپرده گذاری بزرگترین مرکزی است که متولی سپرده گذاری فرنگی در جمهوری اسلامی ایران میباشد , مسئولیت تمامی کارها مرتبط با سرمایه گذاران فرنگی را هم بر عهده دارااست , یا این که خیر و به عبارت دیگر نسبت به ( تصمیم گیری ( در امر همه کارها مربوط به سپرده گذاری فرنگی مخصوصا در سمت صادر شدن جواز سپرده گذاری صاحب و مالک اختیار مطلق است یا این که خیر ؟
جواب آنکه , این اداره هر چند فقط ارگان قانونی است که به همه کارها مرتبط با سپرده گذاری های فرنگی رسیدگی مینماید , اما اتخاذ تصمیم در زمینه ی تمامی آنها با اداره نمی‌باشد , بلکه در مواقعی به موجب ضوابط و ضوابط مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آنها گزینش تکلیف خواهند نمود . مثلا : هرچند التماس سرمایه گذار فرنگی درباره ی قبول سرمایه که همانا صادر شدن جواز سپرده گذاری هست , می بایست به موجب ماده 5 ضابطه سپرده گذاری به اداره سپرده گذاری تسلیم گردد , لکن صرف لحاظ از آن که تصمیم گیری درباره ی آن بر عهده هیات سپرده گذاری است , در مواقعی از جمله هنگامی که سرمایه فرنگی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 ضابطه سپرده گذاری تصریح شده , در بقیه مورد ها به موجب بند ( و ( ماده مزبور , قبول سرمایه فرنگی با ثبت هیات دولت قابلیت و امکان پذیر خواهد بود . به این ترتیب چنین نیست که تصمیم گیری درباره‌ی کلیه موردها مرتبط با سرمایه گذاران فرنگی بر عهده اداره سپرده گذاری باشد .
دوم - هیات سپرده گذاری فرنگی

هیات سپرده گذاری فرنگی به صورت بنیادی مسئولیت بررسی و دریافت تصمیم نسبت به همگی التماس های سپرده گذاری از جمله خواهش های مرتبط با قبول , ورود و به کار گیری سرمایه فرنگی و خروج سرمایه و منافع نتیجه ها شده را عهده دار می‌باشد . به عبارت دیگر , این هیات رکن با اهمیت برای صادر شدن جواز سپرده گذاری است . مبتنی بر ماده 6 ضابطه سپرده گذاری : ( به مراد رسیدگی و دریافت تصمیم راجع‌به خواهش های مورد ماده 5 , هیاتی با اسم هیات سپرده گذاری فرنگی به سر کردگی نائب رئیس وزیر کارها اقتصادی و میزان دارایی تحت عنوان مدیریت کل اداره و مرکب از نائب رئیس وزیر کارها خارجه , نائب رئیس مدیریت اداره رئیس و طرح ریزی سرزمین , نائب رئیس مدیر کل بانک مرکزی ایران و حسب مورد , معاونین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۱۶:۳۳
علی امیرحسینی

گلیم بافی یک کدام از هنرهای دستی قدیمی و اصیل است که با دقت به هزینه تحت ایجاد و اشتغالزایی مطلوب میتواند بستر ساز به وقوع پیوستن اقتصاد مقاومتی باشد . زنان کشور‌ایران هم با فرش و قالی بافی که از صنعت های دستی مطرح کشورمان است به محافظت این هنرهای دستی امداد می نمایند .

گلیم بافت ها عموماَ با نقوش شکسته ( هندسی ) بافته میشوند . این نقوش بیشتر دربرگیرنده لوزی , سه گوش , چهار گوش , اشکال گل , بوته , ترمه , شش گوش , انوع حیوان ها اهلی , درنده و هم بخش اعظمی از نقوش دیگر می شود . در ایران بیشتر گلیم بافت ها در استان های عجم , شهر مشهد مقدس , کردستان , یزد , اردبیل , گرگان , کرمان , بلوچستان , آذربایجان و . . . . بافته می گردند .
متقاضی ها عزیزی که رغبت دارا‌هستند دراین مورد کمپانی ثبت نمایند , حتماَ با سوالهای زیادی در این مورد مواجه خواهند شد . سوالاتی همچون : چرا کمپانی ثبت کنیم ؟ موقعیت اصلی تشکیل کمپانی چه است ؟ چه مدل شرکتی ثبت کنیم ؟ مدارک موردنیاز برای ثبت کمپانی چه می باشد ؟ دست‌کم سرمایه برای ثبت کمپانی چه قدر است و روستا ها سوال دیگر .
چرا کمپانی ثبت کنیم ؟

ثبت یک کمپانی یا این که موسسه میتواند عمل های تجاری یا این که غیرتجاری اشخاص حقیقی و واقعی را سوق دهی و نظم بخشیده و مزایای رسمی که دولت برای آنان در لحاظ گرفته را هم به همراه اعتبار بیشتر برای آنها به ارمغان بیاورد . به جرئت می توان اذعان کرد که شایسته ترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده خیس و بیشتر و همینطور پیشبرد هدف ها خردتر به سوی هدف ها کلان خیس و گران بها خیس و وصال به مدارج فراتر , ثبت یک کمپانی یا این که موسسه تجاری و غیرتجاری است . از روش ثبت کمپانی می توان کارها پایین را انجام اعطا کرد :
- خرید و فروش
- صادرات و واردات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی
- دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و فرنگی
- کمپانی در مناقصات و مزایدات مدنی و همگانی
- ساخت شعب در سراسر میهن
- کمپانی در نمایشگاههای داخلی و فرنگی
- دریافت وام و وام ها از همه باتک ها و موسسه ها مدنی و سری
وضعیت حساس تشکیل کمپانی چه میباشد ؟

قصد و رضای طرفین : خواسته از قصد و رضای طرفین این است که شرکاء می بایست با رضایت بدون نقص وارد کمپانی گردند . بدین ترتیب مشخص است که در شرایطی‌که یک کدام از شرکاء ناچار به پذیرش قرارداد کمپانی شده باشد عقد قرارداد فسخ است .
اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین بایستی برای خرید و فروش و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند . به این ترتیب صغیر و مجنون نمی توانند کمپانی تاسیس کنند مگر این‌که اولیاء آنان به‌این دستور رضایت دهند .
مشروعیت زمینه تشکیل کمپانی : کمپانی برای فعالیتی بر خلاف ضابطه تشکیل نشده باشد .

• برای کار دراین باره , چه جور شرکتی ثبت کنیم ؟

برای ثبت کردن کمپانی , ابتدا باید مدل کمپانی خویش را بشناسیم و درباره‌ی آن داده ها حتمی را کسب نماییم . دراین مکان همت خوا‌هیم کرد شمارا با همه گیرترین شرکتهای ثبتی و خصوصیاتشان آشنا سازیم .
کمپانی وفادار محدود شرکتی است که بوسیله یک یا این که تعدادی نفر برای کارها تجاری تشکیل‌شده و هرکدام از شرکاء سوای این که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در کمپانی مسئول قروض و تعهدات کمپانی است . این مجموعه نظیر هر کمپانی دیگر با کمپانی طومار و اساسنامه در صورت وجود عنصرها تشکیل دهنده کمپانی , تشکیل می شود . به این ترتیب درین دسته کمپانی بایستی سه عنصر آورده و قصد تشکیل و استمرار کمپانی و همیاری همگانی برای علم آموزی فایده و تقسیم سود و ضرر و زیان وجود داشته باشد .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۱۴:۳۹
علی امیرحسینی

 گلیم بافی یک کدام از هنرهای دستی سابق و اصیل است که با اعتنا به هزینه زیر ایجاد و اشتغالزایی مطلوب می‌تواند بستر ساز به وقوع پیوستن اقتصاد مقاومتی باشد . زنان کشور‌ایران هم با گلیم بافت و قالی بافی که از صنعت های دستی مطرح کشورمان است به نگهداری این هنرهای دستی یاری می نمایند .

فرش ها عموماَ با نقوش شکسته ( هندسی ) بافته میشوند . این نقوش بیشتر دربرگیرنده لوزی , سه گوش , چهار گوش , اشکال گل , بوته , ترمه , شش گوش , انوع حیوان ها اهلی , درنده و هم اکثری از نقوش دیگر می شود . در کشور‌ایران بیشتر فرش ها در استان های عجم , مشهد مقدس , کردستان , یزد , اردبیل , گرگان , کرمان , بلوچستان , آذربایجان و . . . . بافته می‌شوند .
درخواست کنندگان عزیزی که رغبت دارا‌هستند در این باره شرکت ثبت نمایند , حتماَ با سوال های زیادی در این مورد مواجه خواهند شد . سوالاتی همچون : چرا شرکت ثبت کنیم ؟ وضعیت با اهمیت تشکیل شرکت چه است ؟ چه گونه شرکتی ثبت کنیم ؟ مدارک مایحتاج برای ثبت شرکت چه می باشد ؟ دست کم سرمایه برای ثبت شرکت چه قدر است و روستا ها سوال دیگر .
چرا شرکت ثبت کنیم ؟

ثبت یک شرکت یا این که موسسه می‌تواند عمل های تجاری یا این که غیرتجاری اشخاص واقعی را سوق دهی و نظم بخشیده و مزایای رسمی که دولت برای آنها در حیث گرفته را هم به همراه اعتبار بیشتر برای آن‌ها به ارمغان بیاورد . به جرئت می توان اعلام کرد که شایسته ترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده خیس و بیشتر و همینطور پیشبرد هدف ها خردتر در سوی هدف ها کلان خیس و گرانبها خیس و وصال به مدارج فراتر , ثبت یک شرکت یا این که موسسه تجاری و غیرتجاری است . از روش ثبت شرکت می توان کارها ذیل را انجام اعطا کرد :
- خرید و فروش
- صادرات و واردات همه کالاهای مجاز بازرگانی
- دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و فرنگی
- شرکت در مناقصات و مزایدات مدنی و همگانی
- ساخت شعب در سراسر مرز و بوم
- شرکت در نمایشگاههای داخلی و فرنگی
- دریافت وام و وام ها از تمامی باتک ها و شرکت های مدنی و سری
• حالت مهم تشکیل شرکت چه می‌باشد ؟

قصد و رضای طرفین : خواسته از قصد و رضای طرفین این است که شرکاء بایستی با رضایت بدون نقص وارد شرکت گردند . بدین ترتیب مشخص است که چنانچه یکی شرکاء ناچار به پذیرش قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد فسخ است .
اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین بایستی برای داد و ستد و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند . به این ترتیب صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس کنند مگر این که اولیاء آنان بدین دستور رضایت دهند .
مشروعیت مورد تشکیل شرکت : شرکت برای فعالیتی مغایر ضابطه تشکیل نشده باشد .

• برای کار دراین مورد , چه جور شرکتی ثبت کنیم ؟

برای ثبت کردن شرکت , ابتدا باید گونه شرکت خویش را بشناسیم و درخصوص آن داده ها حتمی را کسب نماییم . دراین جا عملکرد خوا هیم کرد شمارا با شایع ترین شرکتهای ثبتی و خصوصیاتشان آشنا سازیم .
شرکت دارای تعهد محدود شرکتی است که بوسیله یک یا این که یک سری نفر برای کارها تجاری ساخته شده و هرمورد از شرکاء سوای این‌که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . این مجموعه مثل هر شرکت دیگر با شرکت طومار و اساسنامه در صورت وجود عنصرها تشکیل دهنده شرکت , تشکیل می شود . بدین ترتیب درین دسته شرکت می بایست سه عنصر آورده و قصد تشکیل و دوام شرکت و همیاری همگانی برای علم آموزی بهره و تقسیم سود و خسارت وجود داشته باشد .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۰۸:۲۴
علی امیرحسینی

حدود اختیارات مدیران

برخلاف شرکت ها سهامی و دارای تعهد محدود , در ضابطه تجارت درباره ی حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و طرز اعمال مدیر آنها سخنی گفته نشده است . با دقت به این که مطابق ماده 120 ق . ت مدیریت در شرکتهای تضامنی قادر است واحد یا این که متفاوت باشد می توان دربین دو مورد قائل به تفکیک شد . به این صورت که در صورتی‌که رئیس واحد باشد او به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده‌است تحت عنوان نماینده شرکت مبادرت میکند . اختیارات رئیس مزبور در حالتی‌که در شرکت طومار یا این که اساسنامه معلوم و معلوم شده باشد او بایستی در محدوده آن کار کند و اعمال بیرون از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود . ولی درصورتی که اختیارات رئیس در شرکت طومار یا این که ااساسنامه مشخص نشده باشد در این حالت می بایست با دقت به ماده 121 ق . ت و ماده 51 به عبارتی ضابطه که ارتباط مدیران را با شرکت , ارتباط نماینده قانونی با موکل در لحاظ گرفته است , از قواعد همگانی حاکم بر وکالت بهره مند شد . مطابق ماده 661 ق . م در حالتی که وکالت مطلق باشد اختیارات نماینده قانونی را می بایست محدود به سازمان کردن شرکت در حیث گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : ( در‌حالتی که که وکالت مطلق باشد صرفا مرتبط با سازمان کردن اموال موکل خواهد بود ( .
پرسش کلیدی درباره ی ماده 661 ق . م این است که منظور از سازمان کردن اموال موکل چه می‌باشد ؟
جواب به حقوقدانان به پرسش فوق گوناگون است :
به حیث یکی‌از حقوقدانان , مراد از سازمان اموال موکل , نگاهداری و حفاظت و به چنگ آوردن متاع الاجاره و مطالبات است اما اجاره دادن و فروش بیرون از حدود سازمان اموال است . یک کدام از حقوقدانان معنا ( سازمان ( را درمقابل معنا ( تصرف ( قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و عزم ی طرفین به هر حال واگذار کرده اند . برخلاف نگرش نخستین , در‌این بینش اجاره دادن و گشودن اکانت سرازیر و پس انداز از کارها مرتبط با سازمان اموال است البته فروختن , بخشیدن و رهن گذاردن در شمار کارها مرتبط با ( تصرف ( ( در معنای مختص کلمه و واژه ) قراردارد مگر این که در دیدگاه عرف لازمه سازمان اموال به شمار آید . بر همین پایه به لحاظ ایشان , خرید و فروش که برای نماینده قانونی دولتی از حدود ( سازمان اموال ( غالبا بیرون است در خصوص مدیریت موسسه تجاری از کارها اداری است .
به لحاظ می‌رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق . م درباره‌ی مدیران موسسه ها تضامنی نیازمند اعتنا به شخصیت حقوقی شرکت و هدف ها تشکیل آن است و سازمان کردن را در ماده 661 بایستی بر این اصل تعبیر کرد . به این ترتیب با دقت به این‌که انگیزه از تشکیل شرکت تضامنی انجام کار های تجاری است ( ماده 116 ق . ت ) در سود رئیس شرکت را بایستی دارنده همه اختیارات لازمه برای به وقوع پیوستن هدف ها شرکت دانست و او قادر است در محدوده مسئله شرکت , همه معاملات حتمی را انجام دهد و خیر فقط اختیار انجام خویش مورد شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام اسباب و مقدمات آن را هم خواهد داشت . در‌حالتی که ماده 671 ق . م مقرر می‌دارد : ( وکالت در هر دستور نیازمند وکالت در اثاثیه و مقدمات آن هم است مگر این‌که تصریح به عدم وکالت شده باشد ( .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۰۵:۳۲
علی امیرحسینی

آرایش و فرهنگ و تمدن زیبایی به عواملی می‌پردازد که سبب ساز تجلی بیشتر زیبایی و ارتقاء جذابیت فرد در نزد سایر افراد می شود . این کارداران , قادر است تکنیک های درست آرایش باشد .
از آن جایی که زیبایی بعدها متفاوتی داراست و از این حیث که گونه آدم همواره درپی وصال به زیبایی مناسب است , برندهای مرتبط با اسباب و اثاث آرایشی بهداشتی هم پیوسته در هم اکنون توسعه و گسترش می‌باشند .

ساخت کنندگان برند اسباب و اثاث آرایشی بهداشتی برای این‌که بتوانند درین میدان رقابتی سلامت داشته باشند , بایستی به‌این نکته دقت داشته باشند که حق به کار گیری انحصاری نماد تجاری , تنها برای کسی شناخته خواهد شد که آرم خویش را به ثبت رسانیده باشد . بدین ترتیب , یک آرم تجاری یا این که اصلاحاَ برند چنانچه که به ثبت نرسیده باشد و یا این که دست کم تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد , ممکن است مورد اسکن برداری , تقلید , به کارگیری و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد . در چنین قوانینی , جز در مواقعی یگانه همچون معروف بودن نشانه تجاری , هیچ محکمه ای از مشروعیت حق صاحب و مالک حقیقی دفاع نمی‌کند .
وقتی که مورد ثبت نمودن برند مطرح می شود , یکی سوال های مهم این است که شرکتهای در هنگام گزینش یک نشانه تجاری , چه نکاتی را بایستی در در لحاظ داشته باشند ؟ ماده 1 ضابطه ثبت علامتها تجاری و اختراعات در تعریف نشانه تجاری چنین مقرر می‌دارد :
( نشانه تجاری عبارت از هر قسم نشانه ای است از جمله نقش , تصویر , رقم , صحبت , عبارت , مهر , لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص مال صنعتی , تجاری یا این که فلاحتی اختیار می شود . ممکن است یک آرم تجاری برای تشخیص امتیاز مال جماعتی از زارعین یا این که کد خدا صنعت و یا این که متاع یک شهر و یا این که یک منطقه از کشور اختیار شود . (
از ماده فوق مستفاد می شود که گونه نشانه جنبه حصری ندارد , بلکه میتواند با دقت به اختراع اشخاص برای شناسایی تولیدها واحدهای تولیدی , صنعتی یا این که خدماتی مثل اتوبار زمینی , هوایی یا این که دریایی به صورت لغات , حروف , ارقام باشد .
همچتیت , علائمی که تولید کننده یک مال روی کالای خویش قرار میدهد , نماد صنعتی به حساب آورده می شود . این متاع قادر است کالای تمام شده یا این که ناتمام باشد , با این اکانت یک کالای تجاری ممکن است طی فرایند شکل گیری خویش , یکسری برند وابسته به سازندگان متفاوت را همراه داشته باشد . یک کمپانی که محصول ها متنوع دارااست , ممکن است روی هر کالای خویش نماد خاصی قرار دهد , نظیر علائمی که بر تولید ها گوناگون یک کمپانی تولیدکننده کالاهای بهداشتی قرار میگیرد , ولی همین کمپانی فقط یک نماد تجاری داراست . بارزترین خصیصه علامتها تجاری و صنعتی , توان تمایز گوشه ای آن است . به‌این معنی که هر نشانه تجاری بایستی بتواند فرآورده یا این که سرویس ها افراد واقعی و یا این که حقوقی را از نیز متفاوتی سازد . در صورتیکه نشانه ای حاذق نباشد محصول یا این که سرویس ها موسسه ای را از کالاها و سرویس ها موسسه و یا این که موسسه ها دیگر مختلفی سازد قانوناَ قابل ثبت نیست . بدین ترتیب نماد نباید نشان معمولی ای باشد که کسی که بتواند آن را به کار گیری نماید یا این که آن که به صورتی باشد که با خویش متاع غلط شود و از این لحاظ نشان های پایین را نمیتوان برای آرم تجاری به کار گرفت : الف - اسامی عام که یگانه به دسته به سری از محصول نباشد . مثلاَ کلمه و واژه ( صابون ( را نمیتوان تحت عنوان نشانه برای کالا صابون گزینش نمود . ب - اوصاف اجناس را نمیتوان تحت عنوان نماد تجاری تعیین کرد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۲۳:۵۶
علی امیرحسینی

علامت تجاری را می شود به سه مدل علامت ها خدماتی , علامتها تصدیقی و علامتها جمعی طبقه بندی کرد . مراد از نشانه ها جمعی , نشان , برچسب , کلمه و واژه یا این که عبارت یا این که هر آرم دیگری است که نشان می‌دهد کالاهای ساخت شده یا این که سرویس ها بیان شده مرتبط با اعضای یک اداره یا این که اتحادیه یگانه است . به صورت نمونه حروف ( ILGWU ( روی هر پیراهنی باشد نشان می‌دهد که‌این تی شرت از تولید ها اعضای یک اتحادیه دربین المللی خالق خرقه می‌باشد و به‌این وسیله این تی شرت را از آن هایی که افراد بیرون از اتحادیه ساخت می نمایند ممتاز ایجاد میکند .

در تعریف دیگری از نشانه جمعی آمده است : آرم جمعی علائمی هستند که مرتبط با انجمن هایی می باشند که اعضا به دلیل بعضی خصوصیات و خصوصیات پررنگ , خویش را با این نشانه ها معرفی می نمایند .
شایان ذکر است , در ماده 7 بند 1 کنوانسیون پاریس علامت ها تجاری جمعی , پیش گویی و پذیرفته شده‌است و هر مرزو بوم عضو اتحادیه دارای مسئولیت است که علامت ها تجاری مرتبط با انجمن هایی را که موجودیت آنان در مملکت مبدا برخلاف ضوابط نباشد , پذیرفته و از آنها حتی‌در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا این که تجاری حمایت کنند .
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان , فروشندگان یا این که بقیه تاجران کالاهایی میباشند که در یک مرزو بوم , منطقه یا این که محل معینی کار می نمایند . علامتها جمعی هم برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگرافراد به فعالیت میرود .
برای ثبت آرم جمعی تسلیم اظهارنامه حتمی است . مطابق ماده 137 آیین طومار اجرایی , در ثبت کردن نشانه جمعی رعایت موردها تحت لازم است
یک – اظهارنامه ثبت درصورتی که پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 ضابطه مذکور , در اظهارنامه به ( جمعی بودن نشانه ( اشاره شده و ورژن ای از قوانین و حالت به کارگیری از آن هم پیوست اظهارنامه گردد ;
دو – در قانون ها و حالت استعمال از نشانه جمعی , بایستی خصوصیات مشترک یا این که کیفیت کالاها و سرویس ها تولیدی در یک ناحیه جغرافیایی مشخص و معلوم یا این که مورد تایید که پایین آن خصوصیات , افراد میتوانند از نشانه مذکور به کار گیری نمایند و همینطور ضمانت اجراهای مرتبط با عدم رعایت موقعیت و مقررات یاد شده گزینش گردد
سه - اطلاع رسانی ثبت نماد جمعی بعداز قبول , با ذکر خلاصه ای از قانون ها و حالت استعمال از آرم , انجام خواهد شد
چهار - هر مدل تغییر تحول در قانون ها و وضعیت حاکم بر به کارگیری از آرم جمعی اعلام گردد بایستی در محل کار ثبت قید شود . ولی تغییرات مذکور قبلی از ثبت , هیچ مدل اثری نخواهد داشت ; اظهارنامه جمعی به به عبارتی ترتیبی که در اظهارنامه شخصی و فردی مقرر است , مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت عدم اعتراض یا این که رد اعتراض , در صورتیکه سازمان مالکیت صنعتی تشخیص دهد که حالت رسمی در اظهارنامه رعایت شده‌است آرم را در دفتر کار منحصر به فرد ثبت کرده و اطلاع رسانی مرتبط با ثبت را منتشر و سند طومار ثبت صادر خواهد کرد و از جهت برهه زمانی اعتبار و تمدید اعتبار مدرک طومار و اثر ها حقوقی با آرم شخصی و فردی فرق ندارد . هر ذی نفع قادر است از دادگاه ابطال ثبت نماد را خواهش کند . در‌این‌صورت بایستی اثبات نماید که وضعیت مقرر شده در ضابطه رعایت نشده است . علاوه بر موجبات ابطال مذکور , هر گاه خواستار اثبات نماید که صاحب و مالک آرم ثبت شده از آن به تنهایی و یا این که برخلاف مقررات , از آن به کارگیری کرده و یا این که اذن به کارگیری از آن را صادر می نماید یا این که به گونه ای از نماد جمعی به کار گیری نماید یا این که اذن استعمال از

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۲۱:۳۱
علی امیرحسینی

ماده 94 ضابطه تجارت , شرکت دارای مسئولیت محدود را چنین معرفی می نماید : ( شرکت دارای تعهد محدود شرکتی است که در میان دو یا این که یکسری نفر برای کارها تجاری تشکیل‌شده و هر مورد از شرکا فارغ از این‌که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد , تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ( .

مطالعه مواد ضابطه تجارت کشور‌ایران نشان می‌دهد که ضابطه گذار در شک است که شرکت دارای مسئولیت محدود را قسمتی از شرکت ها افراد قرار دهد یا این که موسسه ها سرمایه ; ولی مطالعه خصایص این موسسه و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن , صریح می نماید که‌این مدل شرکت ساختار مختص خویش را داراست و بخشی از این یا این که آن مدل از موسسات قرار نمی گیرد .
از لحاظ خصایص شرکت بامسئولیت محدود , بایستی خاطرنشان کرد این موسسه , شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر , زمینه کار آن نمی تواند چیزی جز کارها تجاری باشد . از این حیث , شرکت بامسئولیت محدود با شرکت سهامی متعدد است ; چه شرکت سهامی میتواند برای کارها تجاری یا این که غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است .

وجه مشترک این مجموعه با شرکتهای سرمایه و علی الخصوص شرکت سهامی درین است که در آن , مسئولیت همه شرکا محدود به میزان سرمایه آن‌ها در شرکت است . محدودیت مسئولیت شرکا در‌این دسته شرکت , چه بسا از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق خیس است ; چون سهیم شرکت بامسئولیت محدود , چه بسا در صورتیکه رئیس باشد , شخصاَ مسئول پرداخت قروض شرکت نخواهد بود , ولو آنکه به سبب ساز اعمال وی شرکت ورشکسته شده باشد ; در حالی که در باب رئیس شرکت سهامی – از جمله یگانه یا این که عام – چنین نیست و ماده 143 لایحه رسمی 1347 مقرر نموده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به باعث اعمال مدیران , یا این که اگر که بعداز انحلال مشخص و معلوم شود که بودجه شرکت برای تادیه دیون آن کفاف نمی دهد و این دستور ناشی از تخلف مدیریت بوده است , دادگاه قادر است تمام یا این که بخشی از بدهی پرداخت نشده شرکت به افراد ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد . اما در زمینه ی شرکت دارای مسئولیت محدود هم ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود ; البته زیرا ضابطه تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش گویی نکرده است , افراد ذی نفع به هر حال بایستی مطابق قواعد دولتی و به خصوص رژیم مسئولیت دولتی , مقابل رئیس مبادرت نمایند که نیازمند ثابت خطای رئیس و وجود ارتباط علیت در میان این اشتباه و خسارت وارد به ذی نفع است2 ) راجع به شرکتهای دارای مسئولیت محدود , مقرراتی یگانه در ضابطه پیش گویی شده‌است که نشان از اهمیت فرد شرکا در‌این مدل موسسات داراست , امری که درباره ی شرکت ها سهامی مصداق ندارد , از جمله این که تمام شرکا بایستی اساسنامه شرکت دارای تعهد محدود را امضا نمایند و ممکن است گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا نمایند ; نظیر موردی که اسم شرکت متضمن اسم یکی‌از شرکاست که در‌این‌حالت‌ , سهم دار مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت . اگر چه ورود افراد نو شرکت دارای مسئولیت محدود منع نشده است , تصمیم راجع به آن با اعتنا به اطلاق ماده 106 ضابطه تجارت با تصمیم اکثریت ( دارندگان ) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود . علاوه بر این , تصمیم راجع به تغییر و تحول اساسنامه شرکت هم می بایست با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا‌هستند به فعالیت آید , مگر آنکه در اساسنامه , اکثریت دیگری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۱۶:۲۹
علی امیرحسینی

روابط تجاری کشور‌ایران و افغانستان به دلیل همسایگی کشور‌ایران و افغانستان برای هر دو مرزو بوم اهمیت داراست . مرزوبوم دوست و همسایه افغانستان , اینک دومی سهیم تجاری کشور ایران به حساب آورده می شود . به نحوی که با دقت به تنوع تولیدها و بازار پسندی تولیدات اهل ایران هر ساله بیشتراز سه میلیارد دلار جنس از کشورمان به افغانستان صادر می شود .

محصولاتی مثل صنعت های غذایی , اتومبیل آلات و مصالح ساختمانی , سرویس ها فنی و مهندسی و مخابراتی , اتوبار , اسباب و اثاث خانگی , چینش , مبلمان و مصنوعات چوبی , مصنوعات پلاستیکی , موکت و کف پوش , امکانات طبی و آزمایشگاهی , الیاف و مسنوجات , پوشاک , پوست و چرم , تولید ها آرایشی و بهداشتی , تابلو گلیم بافت و صنعت های دستی , گلیم بافت دستباف و ماشینی , زیور آلات و نقره , خشکبار و . . . از جمله گنجایش های صنف‌ها برای حضور در بازار افغانستان میباشد .
از آن جا که افغانستان یکی‌از بازارهای بیشتر برای کالاهای اهل ایران است , ثبت نماد تجاری یا این که برند در‌این مرزوبوم از اهمیت بسزایی برخوردار‌است . ثبت برند در افغانستان , منجر دوری از سوء استعمال از برندهای اهل ایران در مملکت افغانستان شده و از عرضه ی کالاهای شبیه به وسیله افراد ثالث ذیل علامت ها تجاری که عین یا این که به شکل منحرف کننده ای شبیه نماد تجاری دیگری میباشند پرهیز به کار می‌آورد .
از روش ثبت برند , تولید ها منحصربه‌فرد و منحصر به فرد شده و بها اسم و کمپانی ارتقاء پیدا می نماید . با انجام این فعالیت , شرکتهای در مورد تولید ها و سرویس ها خویش حق انحصاری پیدا می نمایند و طبق ضابطه هیچ کمپانی ثانویه ای نمی تواند تا مورخ اعتبار این نشانه تجاری از آن به صورت بی واسطه و یا این که غیرمستقیم استعمال کند .
به موجب بند 1 ماده سوم ضابطه ثبت نشانه تجاری افغانستان , نماد تجاری عبارت است از : نشانه یا این که ترکیبی از علایمی که بتواند کالاها یا این که سرویس ها را از کالاها یا این که سرویس ها دیگر متفاوتی گرداند .
در مقررات افغانستان , نشانه تجاری قادر است دربرگیرنده یک یا این که بیشتر از یک نام , واژه , امضا , کلام , صورت , نقشه , تیتر , مهر , تصویر , متن , اعلان , مثال با بقیه علایم یا این که ترکیبات مرتبط با آنان باشد .
به موجب ماده 5 ضابطه ثبت نشانه تجاری افغانستان , به کار گیری علایم تجاری از روی اراده می‌باشد مگر این که وزارت تجارت و صنعت های یا این که محل کار ثبت مرکزی بخش ثبت علایم تجاری به کارگیری آن را تحمیلی کند .
وفق ماده 8 , علامت ها تحت را نمیتوان تحت عنوان نماد تجاری اختیار نمود :
1 - بیرق ملی , نشان مدنی و بقیه نشان های مدنی , اداره ها و موسسه ها داخلی و فی مابین المللی یا این که کشورهای فرنگی مگر این‌که به کار گیری آن کتباَ مجاز می داند شده باشد . افراد حقیقی وواقعی و حکمی شخصاَ یا این که از روش نماینده یا این که نماینده قانونی رسمی خویش می‌توانند جهت ثبت نماد تجاری مراجعه و خواهش ارائه کنند . قابل ذکر است مدارک موردنیاز برای ثبت برند فرد حقیقی وواقعی و ثبت برند فرد حقوقی / شرکت های تا حدودی با نیز متعدد است که درپی این مدارک را با نیز بررسی مینماییم .
مدارک اضطراری برای ثبت برند فرد واقعی :
1 - نسخه برداری شناسنامه و کارت ملی صاحب
2 - اسکن آرم یا این که اسم تجاری
6 - نشانی ظریف برای درج در گواهینامه ثبت نماد تجاری مقطع اعتبار ثبت نماد تجاری در افغانستان دهه است که‌این برهه زمانی می‌تواند برای عصر های قریه ساله پشت سر هم دیگر با تقاضای صاحب تجدید شود . صاحب نماد تجاری موظف است در خلال زمان شش ماه گذشته از انقضای دوران , خواهش تجدید را به محل کار ثبت مرکزی ( بخش ثبت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۱۳:۴۸
علی امیرحسینی

شرکت دارای مسئولیت محدود , همان طور که از اسم آن پیدا است , شرکتی است که در آن مسئولیت هر کدام از شرکاء محدود به به عبارتی میزان سرمایه ای است که در شرکت سهم دار هست و بیشتر از سرمایه خویش مسئولیتی نداشته و دارای تعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود .

این موسسه در حقوق و دستمزد جمهوری اسلامی ایران نخستین دفعه با ثبت ضابطه تجارت تصویب شده 1311 وارد ضابطه گذاری شد و از مورخ ثبت این موسسه در حقوق و دستمزد کشور‌ایران , از این جور شرکت استقبال فراوانی به فعالیت آمد .
شرکت وفادار محدود این امتیاز بیشتر را برای شرکا داراست که در صورت ورشکسته شدن شرکت , الزاماَ خویش سهم دار ورشکسته اعلام نمی‌شود ; امری که راجع‌به موسسات دیگر تجاری درستی می نماید . علاوه بر این , تشکیل شرکت دارای مسئولیت محدود دوچندان معمولی خیس از تشکیل شرکت سهامی و چه بسا شرکت سهامی یگانه است و کافی است که دو نفر سهم دار وجود داشته باشد تا شرکت , با عده وضعیت دیگر تشکیل شود .
تشکیل شرکت بامسئولیت محدود به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می توان به فعالیت میاید . در‌این دسته شرکت , تهیه شرکتنامه اضطراری است اما تهیه اساسنامه واجب نیست . در صورت عدم تهیه اساسنامه , نکات و قوانین ضروری نسبت به سازمان کارها شرکت در شرکتنامه درج می شود .
اعتنا داشته باشید که شرکتنامه می بایست به ثبت رسد وگرنه در هیچ یک از اداره ها و دادگاه ها پذیرفته نخواهد بود . تکثیر خلاصه شرکتنامه هم اضطراری است و ضمانت اجرایی آن مجوز ابطال عملیات شرکت است .
درین جور شرکت بایستی سه عنصر آورده و قصد تشکیل و استمرار شرکت و همیاری همگانی برای علم آموزی بهره و تقسیم سود و ضرر و زیان , وجود داشته باشد . علاوه بر موادسازنده تشکیل دهنده شرکت قرارداد شرکت بایستی ازشرایط صدق نوشته شده در ماده 190 ضابطه دولتی برخوردار باشد . درین ماده آمده است : برای صدق هر داد و ستد حالت تحت حساس است :
1 ) قصد طرفین و رضای آنها
2 ) اهلیت طرفین
3 ) مورد مشخص و معلوم که مورد داد و ستد باشد .
4 ) مشروعیت جهت خرید و فروش
علاوه بر حالت همگانی برای تشکیل شرکت وفادار محدود , حالت منحصربه‌فرد تحت نیز اضطراری است :
حالت راجع به سرمایه :

این مجموعه با هر میزان سرمایه قابل ثبت است و دستکم و یا این که حداکثری برای سرمایه شرکت دارای مسئولیت محدود انتخاب نشده است اما بر صورت سرمایه محدودیت هایی اجبار شده‌است . در‌این این موسسه سرمایه سوای سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده‌است و به صورت سهم الشرکه است .
هر گاه بخشی از سرمایه شرکت عیب گیری و گوشه ای غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و قیمت سرمایه غیرنقدی هم بایستی مشخص گردد که به آن روزنگار سرمایه می‌گویند و آن‌گاه تسلیم بشود . سهم الشرکه شرکت به صورت اسناد تجاری بی اسم یا این که بانام در نمی آید و قابل انتقال به دیگرافراد نیست مگر این‌که , جمع ای ازشرکاء که دست کم سه چهارم سرمایه وابسته به آن‌ها است و دارنده اکثریت عددی هم می‌باشند در این راه موافقت کرده باشند . در شرکت متعهد محدود روز‌نگار آورده غیرنقدی با شرکاء شرکت بوده و نیازی به جلب لحاظ متخصص قانونی نیست ولی شرکاء در رابطه تقویمی که انجام می دهند درمقابل افراد ثالث مسئولیت تضامنی دارا‌هستند . قابل ذکر است , در روزنگار آورده های غیرنقد می بایست اعتنا داشت که در صورت تغییر و تحول شرکا , شرکای نو نسبت به بهای آورده غیرنقد مسئول اند و با خروج شرکای دیرین از شرکت , آنها دیگر در این سمت , مسئولیتی ندارند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۰۸:۵۷
علی امیرحسینی

منظور از منبع ثبت شرکتهای چه می‌باشد ؟ مراد از منشا ثبت شرکت های در تهران , سازمان ثبت شرکت های و در شهرستان ها , دایره ثبت موسسه ها , بومی در سازمان ثبت ورقه ها و املاک است و در نقاطی که دایره ثبت شرکتهای نیست , به عبارتی سازمان ثبت سندها و املاک است . 2 - آیا یک نفر به تنهایی میتواند کمپانی ثبت کند ؟ خیر . در کشور‌ایران موسسات متعهد محدود باید دست کم از 2 نفر , سهامی مختص از3 نفر , سهامی عام از 5 نفر و موسسات تعاونی از 7 نفر تشکیل می‌شوند . 3 - آیا مواقعی مثل طلب , فعالیت , آوازه یا این که هنر می‌توانند تحت عنوان آورده شرکا در کمپانی تجاری مورد استعمال قرار گیرند یا این که خیر ؟ پاسخ منفی است . عامل این جواب در تمام آن موردها آن است که‌این مورد ها قابلیت و امکان روز‌نگار ندارند و در حالتی که قابل روزنگار باشند , قابل تسلیم نیستند ; به این شرح که : - طلب : طلب قابلیت و امکان جابه جایی را دارااست ; البته از آن رو که ممکن است وصول نشود و حقوق و دستمزد افراد ثالثی که با کمپانی وارد خرید و فروش گردیده اند , به خطر افتد , از همین رو تحت عنوان آورده شرکا پذیرفته نمیشود . - عمل : در بعضا از اقسام شرکتهای دولتی مثل مضاربه , مزارعه و مساقات , آورده یکی ازشرکا , فعالیت وی است ; البته در کمپانی تجاری به دلیل لزوم امکان گزینش و تسلیم آورده ها و همینطور مراقبت دستمزد شرکا , نمی‌توان عمل را ابه تیتر آورده شرکا تلقی کرد . - آوازه , اعتبار تجاری و شکافت سیاسی : این داستان هم قابلیت و امکان تسلیم ندارد و حقوق و دستمزد افراد ثالثی را که با کمپانی وارد داد و ستد میگردند , به خطر می اندازد . - هنر و تخصص : این قضیه هم امکان تسلیم ندارد و دستمزد افراد ثالثی را که با کمپانی وارد داد و ستد می‌شوند , به خطر می اندازد . 4 - چه مدارک و اطلاعاتی برای ثبت کمپانی ضروری است ؟ - شناسنامه و کارت ملی متقاضی ها از جمله سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین - سند عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین - مدارک تحصیلی مایحتاج برای موضوعاتی که نیاز به سند تحصیلی دارا هستند . - جواز کار برای موضوعاتی که ملزم به ارائه جواز می‌باشند . - اسم کمپانی - قضیه کمپانی - نشانی کمپانی ( فقط بایستی در محدوده حیطه ثبتی کمپانی باشد ) - میزان سرمایه کمپانی - گزینش مدیران کمپانی و سمت آن‌ها ( مدیریت دلیل , مدیریت , هیئت مدیره , نایب مدیریت هیئت مدیره ) - حق امضای کمپانی - انتخاب بازرسین کمپانی ( منحصر به فرد موسسات سهامی مختص ) قابل ذکر است , بازرسین نباید نیز خاندان اعضای هیئت مدیره و مدیریت ادله باشند . 5 - چه افرادی حتمی است نسبت به دریافت سوء پیشینه مبادرت کنند و شایسته ترین زمان خواهش مدرک سوء پیشینه چه وقتی است ؟ همانگونه که در ابتدا هم اشاره شد , یکی‌از مدارک واجب برای ثبت کمپانی دریافت سند عدم سوء پیشینه است . برای این مراد بایستی همگی اعضای هیات مدیره کمپانی و بازرسان و مدیران کمپانی مبادرت به دریافت سند عدم سوء پیشینه کنند ولی در حالتی که کسی صرفاَ سهامدار باشد و هیچ نقشی در کمپانی و هیات مدیره نداشته باشد نیازی نیست تا نسبت به سند عدم سوء پیشینه مبادرت کند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۰۴:۲۶
علی امیرحسینی

رشت راس استان گیلان در شمال کشور‌ایران است . این کلانشهر , سو‌مین شهر گردش گر پذیر کشور ایران است . رشت همینطور بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر شمال کشور ایران فی مابین سه استان لبه دریای خزر و بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر گیلک نشین دنیا و بزرگ ترین سکونت گاه سواحل جنوبی دریای مدیترانه به حساب آورده می شود .

این شهر خوشگل و پیشرو , در استانی جای‌دارد که از طرفی به دریا و از سمت دیگر به کوه و بیشه ختم می شود و به همین علت سوغاتی ها و صنعت های دستی زیاد قشنگ و متنوعی دارااست . کافیست محرمانه به بازار بزرگ رشت بزنید و این تنوع را در سوغات و صنعت های دستی رشت ببینید . از همین رو , رشتی های عزیر برای معرفی محصول ها و سرویس ها خویش نیاز به گزینش مارک و ثبت آن خواهند داشت تا بتوانند محصولاتشان را به مشتریان خویش معرفی کنند . چه علائمی را می‌توانیم ثبت کنیم ؟

در صورتی مایل به ثبت برندتان میباشید , عالی است بدانید که کدام علامت ها قابلیت و امکان ثبت دارا هستند ؟ آیا هر مدل برندی را می شود به ثبت رساند ؟
هر جور نماد از جمله نقش , تصویر , رقم , صحبت , عبارت , مهر , واژه و کلمه , لفافه و . . . که برای امتیاز تشخیص فرآورده صنعتی , تجاری یا این که کشاورزی اختیار می شود را نشانه تجاری میگویند .
تعیین ثبت و نشانه تجاری تابع حالت خاصی است که در ضوابط کشورهای گوناگون با اعتنا به عرف جامعه برای آن پیش گویی شده‌است . در مرزوبوم ما , وفق بند الف و ب ماده 30 ضابطه نو ثبت علامتها تصویب شده 1386 , فقط ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد و ثبت علامتها تجاری صوتی , بوها یا این که مزه های گوناگون و هر جور علامت ها غیر قابل روئت پذیرفته نیست .
بر طبق ماده ی 32 ضابطه ثبت اختراعات , طرح های صنعتی و علامتها تجاری در کشور ایران ( تصویب شده 1386 هجری خورشیدی ) نماد در موردها ذیل قابل ثبت نیست :
الف ) نتواند کالاها یا این که سرویس ها یک موسسه را از کالاها و سرویس ها موسسه ی دیگر مختلفی سازد .
ب ) بر خلاف موازین فقهی یا این که نظم همگانی یا این که اخلاق و رفتار حسنه باشد . ( علائمی که تحت عنوان آرم تجارتی به عمل می‌رود یا این که یکی‌از اجزای نشانه تجارتی را تشکیل می‌دهد , به هیچ گاه نمی تواند مغایر مقررات اسلامی باشد ) .
ج ) مرکز ها تجاری یا این که همگانی را به خصوص درباره ی مبدا جغرافیایی کالاها یا این که سرویس ها یا این که خصوصیات آن‌ها گم راه نماید . یعنی نمی توانید گلاب کاشان را در رشت ثبت کنید .
د ) عین یا این که تقلید نشان نظامی , درفش , یا این که بقیه نشان های مملکتی یا این که اسم یا این که اسم اختصاری یا این که حروف نخستین یک اسم یا این که نشان قانونی وابسته به مرزوبوم , ارگان های در بین الدولی یا این که اداره هایی که زیر کنوانسیون های در بین المللی تاسیس گردیده اند بوده یا این که مورد ها مذکور یکی‌از اجزای آن آرم باشد , مگر آن که به وسیله جایگاه صلاحیتدار مرزو بوم مربوط یا این که اداره ذی ربط اذن ی به کارگیری از آن صادر شود .
ه - عین یا این که به نحوه گم راه کننده ای مشابه یا این که ترجمه ی یک نماد یا این که اسم تجاری باشد که برای به عبارتی کالاها یا این که سرویس ها شبیه وابسته به موسسه ی دیگری در جمهوری اسلامی ایران دارای اسم و رسم است .
و - عین یا این که مشابه آن پیش از این برای سرویس ها غیر شبیه ثبت و پر اسم و رسم شده باشد منوط بر آن که عرفاَ فی مابین به کارگیری از نماد و صاحب و مالک علاکت مشهور رابطه وجود داشته و ثبت آن به منافع صاحب و مالک پیشین لطمه وارد سازد .


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۹ ، ۲۳:۴۸
علی امیرحسینی

جهت ثبت مارک در عراق , علایم بازرگانی می بایست به اسم اشخاص حقیقی و واقعی و یا این که حقوقی عراقی باشد . ثبت نماد تجاری در عراق به صاحب و مالک آن نماد از جمله فرد حقیقی وواقعی یا این که حقوقی حق انحصاری می‌دهد . اگر که اشخاص مارک خویش را در عراق به ثبت نرسانند قابلیت و امکان سوء به کارگیری از آن ارتقاء پیدا می نماید . این در حالی است که , ثبت مارک منجر پرهیز از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالاهای شبیه بوسیله افراد ثالث ذیل نشانه ها تجاری که عین یا این که به صورت گم راه کننده ای شبیه آرم تجاری دیگری می باشند خودداری به کار می‌آورد . بدین ترتیب پیشین از صادرات تولیدات خویش اولی اقدامی که بایستی انجام دهید ثبت مارک است .
ثبت مارک سبب ساز متفاوتی شدن کالاهای مطرح شده و سرویس ها یک کمپانی از محصول و سرویس ها شرکت ها دیگر می شود و بدین شیوه خواهید توانست محصولاتتان را منحصر نموده و به نحو مناسب در بازار معرفی فرمایید . هر چه اسم مارک و پیام کمپانی شما عمیق خیس باشد , شما مسافت بیشتری با رقبای خویش می‌گیرید .
ثبت مارک علاوه بر شما برای مشتریان شما هم میتواند زیاد دارای منفعت باشد . آنها می‌توانند به راحتی جنس و یا این که سرویس ها شما‌را پیدا و از آن به کارگیری نمایند .
این نکته را بایستی در لحاظ داشته باشید که نقش نماد تجاری در گزینش اصالت و کیفیت مال اهمیت متعددی داراست و موجب می شود که مصرف کننده از سوابق کیفیت باخبر باشد و در گزینش خویش کمتر مبتلا غلط شود . در سود هزینه هایی که پرداخت می نماید , کاهش می‌یابد . بدین ترتیب برای کالای مرغوب , آرم تجاری معرف برتری آن خواهد بود . به عکس , از آن جا که آوازه سازنده بستگی به کیفیت جنس داراست , در صورت نامرغوب بودن , اعتبار او را از در میان میبرد .
ترقی کاری و شغلی , بازاریابی , دارای شهرت شدن در حوزه عمل و نام و نشان دادن به متاع تولیدی از جمله بقیه امتیازات و مزایای ثبت مارک است .
به دنبال به بررسی مدارک و روند واجب جهت ثبت آرم تجاری در عراق می‌پردازیم .
• مدارک موردنیاز جهت ثبت آرم تجاری در عراق

1 - مدارک کمپانی ( مدرک تاسیس کمپانی + عقد تاسیس کمپانی + جواز ثبت + اساسنامه که در آن مدیریت مسئول کمپانی رقم خورده باشد و برای به عبارتی سال صلاحیت داشته باشد )
2 - کارت بازرگانی دارای اعتبار به اسم رئیس مسئول
3 - ارائه چهره یی از مارک در میزان شش در روستا سانتیمتر مشروط بر این‌که اسم مارک به گویش عربی و یا این که کردی اصل باشد و نوشتن مارک به لهجه انگلیسی لفظاَ اشکالی ندارد منوط بر این که اسم عربی مارک بزرگ خیس از متن انگلیسی و در صدر قرار گیرد و در پایین متن شود : مسترود به اکانت کمپانی . . . ( مطابق نام ثبت شده )
4 - تاییدیه از سمت تامین کننده ( مال ) خطاب به وزارت صنعت های و معادن عراق , دایره گسترش و تهیه صنعت های , دایره علایم تجاری , به شرح زیر ارائه شود :
اینجانبان کمپانی تامین کننده ( اسم و نشانی ) کمپانی ( اسم و نشانی ) را با مواد مشروحه پایین تامین مینماییم :
- مهر و امضای تامین کننده
- مهر و امضای سفارت عراق
- مهر و امضای وزارت خارجه تامین کننده
- مهر و امضای وزارت خارجه عراق
5 - در صورت این‌که طومار به لهجه دیگری غیر از گویش عربی درج شده باشد , حتمی است طومار ترجمه رسمی و با مدارک ذی‌ربط پیوست و تحویل داده شود .
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۹ ، ۲۰:۴۵
علی امیرحسینی